Zrywasz zaręczyny? Sprawdź, czy Cię stać!

24 marca 2020 Autor przemople 0

Zaręczyny z reguły kojarzą się ze szczęściem i miłością. Zakochani i zaręczeni planują ślub, wesele, podróż poślubną. Niestety nie zawsze dochodzi do realizacji tych planów. Zdarza się, że para się rozstaje… i co wtedy? Czy byłym narzeczonym przysługuje odszkodowanie? A może zadośćuczynienie?

W tego typu sprawach powołuje się orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1953 r. (sygn. akt: II C 687/53), który stwierdził, iż „lekkomyślne spowodowanie kosztów niedoszłego ostatecznie do skutku przyjęcia weselnego stanowi podstawę do żądania stosownego odszkodowania od osoby zrywającej przyrzeczenie małżeństwa”. W sytuacji zatem, gdy dokonaliście wpłat na poczet orkiestry, sali, cateringu itp. macie jak najbardziej możliwość dochodzić ich rozliczenia z niedoszłym małżonkiem.

A co z pierścionkiem zaręczynowym?

Jeśli była narzeczona nie chce go zwrócić, jest możliwość żądania jego zwrotu na drodze sądowej. Na przykład jak wynika z doniesień prasowych w głośnej sprawie Doroty Rabczewskiej – Dody i Emila Haidara Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że piosenkarka ma oddać byłemu narzeczonemu warty ponad 100 tysięcy pierścionek zaręczynowy, który uznał za przedmiot umowy przedmałżeńskiej (https://www.rp.pl/Spadki-i-darowizny/161029082-Doda-odda-pierscionek-zareczynowy-bylemu-narzeczonemu-Emilowi-Haidarowi—uznal-sad.html).

Czy w przypadku rozstania można żądać zwrotu podarowanych partnerowi rzeczy?

Aby odzyskać podarowane rzeczy (niejednokrotnie przedstawiające znaczną wartość), darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Rażącą niewdzięczność wprawdzie często trudno udowodnić – nawet zerwanie z partnerem może nie zostać potraktowane jako rażąca niewdzięczność (np. „rozwód sam w sobie nie jest niewdzięcznością i nie można oczekiwać, że z powodu darowizny obdarowany małżonek trwać będzie w źle funkcjonującym małżeństwie” wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I ACa 185/15) – jednak jeśli obdarowana „przyjmując darowiznę kierowała się jedynie chęcią wykorzystania szczodrobliwości powoda i fałszywie deklarując swoje wobec niego uczucia i plany, mówić można by naganności jej postawy i o podstawach do skutecznego odwołania wówczas uczynionej darowizny (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi IIC 210/15).

Czy w przypadku rozstania można domagać się od byłego partnera zadośćuczynienia?

Zadośćuczynienie przyznawane jest w celu naprawienia wyrządzonej krzywdy – np. cierpień psychicznych. Teoretycznie zatem wykazanie krzywdy, rozstroju zdrowia psychicznego spowodowanego zerwaniem zaręczyn, można by rozpatrywać w kontekście potencjalnie należnego zadośćuczynienia. Przyznanie zadośćuczynienia zawsze jest jednak poddane szczegółowej analizie i konkretnemu rozpoznawanemu przypadkowi i w chwili obecnej, zadośćuczynienie za rozstanie, to bardziej rozważania teoretyczne.

Więcej o prawach przysługujących również byłym partnerom znajdziesz tutaj:

https://plewinscy.pl/post/%C5%9Bwiadomy-praw-i-obowi%C4%85zk%C3%B3w-wynikaj%C4%85cych-z-konkubinatu

Autorka: Adwokat Justyna Plewińska

#zaręczyny #zerwane #rozwód #sąd #odszkodowanie #pierścionek #adwokat #Poznań