Prawo nieruchomości – Prawnik od spraw nieruchomości Poznań

Profesjonalny prawnik od spraw nieruchomości

Prawo nieruchomości Poznań:

  1. Umowy dotyczące nieruchomości.
  2. Zasiedzenie nieruchomości.
  3. Zniesienie współwłasności nieruchomości.
  4. Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
  5. Rozgraniczenie nieruchomości.
  6. Zapłata zaległego czynszu najmu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, eksmisja.

Umowy dotyczące nieruchomości


Pomoc prawna, którą zapewniamy przy umowach dotyczących nieruchomości dotyczy najczęściej przygotowania i opiniowania przedwstępnych umów sprzedaży, ostatecznych umów sprzedaży, umów deweloperskich. Zaznaczenia wymaga, iż nawet jeśli konkretna umowa ma być zawarta u notariusza, to zalecamy uprzednie skonsultowanie jej treści u adwokata (zazwyczaj notariusze nie czynią problemów z udostępnieniem stronie takiego projektu aktu notarialnego).


Równie liczne zapytania dotyczą pomocy prawnej przy sporządzeniu czy zaopiniowaniu umowy najmu zarówno lokali mieszkaniowych (w tym najem okazjonalny) jak i komercyjnych (np. najem okazjonalny), darowizny, dożywocia, służebności.


Podkreślamy, iż wsparcie dla Klientów zapewniamy nie tylko na etapie przygotowania i opiniowania umów, ale również poprzez swoją obecność przy stronie aktu przy jego podpisywaniu. Możliwe jest również podpisanie aktu notarialnego przez adwokata. Prawnik nieruchomości (Poznań) działa wtedy w imieniu i na rzecz Klienta, jeśli nie ma on możliwości lub nie chce uczestniczyć w czynności podpisania aktu notarialnego.


Adwokat Poznań – obszar świadczenia powyższych usług


Opisane powyżej usługi świadczymy w szczególności w Poznaniu, ale również na życzenie Klienta w innych miejscowościach – na terenie całego kraju. Co więcej, czynności które nie wymagają osobistego bezpośredniego udziału, mogą zostać przez nas wykonane również na odległość. Posługujemy się w tym przypadku np. e-mail, skype i innych środków łączności na odległość.

Zasiedzenie nieruchomości – adwokat Poznań


To szczególny sposób nabycia własności nieruchomości, któremu poświęcimy osobny specjalny wpis na naszym blogu. Zaznaczenia natomiast wymaga, iż sprawy o zasiedzenie potrafią trwać latami, z uwagi na konieczność przeprowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego, ale są też takie w których udaje się zakończyć sprawę nawet na pierwszej wyznaczonej rozprawie (istotnym jest skompletowanie obszernej dokumentacji
przed wniesieniem wniosku o stwierdzenie zasiedzenia).

Adwokat Poznań – obszar świadczenia powyższych usług

Opisane powyżej usługi świadczymy w szczególności w Poznaniu, ale również na życzenie Klienta w innych miejscowościach – na terenie całego kraju. Co więcej, czynności które nie wymagają osobistego bezpośredniego udziału, mogą zostać przez nas wykonane również na odległość. Przeprowadzamy je za pomocą np. e-mail, skype i innych środków łączności na odległość.

Zniesienie współwłasności nieruchomości – adwokat Poznań – dotyczy także: podział majątku po rozwodzie, dział spadku

Współwłaścicielami nieruchomości możemy się stać albo z własnej woli (np. kupując na zasadzie współwłasności nieruchomość) albo niezależnie od naszej woli (np. w drodze dziedziczenia czy darowizny). Częstokroć dłuższe funkcjonowanie jako współwłaściciele nieruchomości nie zdaje egzaminu. Pojawiają się konflikty np. co do przeznaczenia nieruchomości, co do sposobu zarządzania nią. Wówczas istnieje możliwość zniesienia współwłasności. Prawo nieruchomości w Poznaniu do żądania zniesienia współwłasności nie ulega przedawnieniu i gdy pojawiają się problemy to warto z niego skorzystać.

Zniesienie współwłasności nieruchomości może nastąpić:

  • na zasadzie porozumienia między współwłaścicielami – wówczas konieczne jest przygotowanie umowy (umowa ostateczna musi mieć formę aktu notarialnego),
  • poprzez sprzedaż nieruchomości i podział ceny między współwłaścicieli,
  • na drodze postępowania sądowego.

We wszystkich powyższych czynnościach mogą Państwo korzystać z pomocy adwokata, w szczególności gdy ze względu na duże natężenie emocji towarzyszących takim sprawom, nie chcą Państwo uczestniczyć w tych czynnościach osobiście.

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

i postępowania wieczystoksięgowe – Adwokat Poznań


Jeśli Twoje prawo nie jest wpisane do księgi wieczystej nieruchomości lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, możesz żądać usunięcia tej niezgodności. Błędy w księgach wieczystych w większości przypadków udaje się w bardzo szybki i prosty sposób sprostować. Zdarzają się jednak takie nieprawidłowości, które wymagają wszczęcia skomplikowanego postępowania. W związku z powyższym zapewniamy usługi prawne mające na celu doprowadzenie do tego, aby treść księgi wieczystej odzwierciedlała stan rzeczywisty. Kluczowym jest aby księga wieczysta pozostawała w zgodzie z wszelkimi aktualnymi danymi.


 

Rozgraniczenie nieruchomości – Adwokat Poznań

Granica działki jest częstym powodem konfliktów między sąsiadami a rozgraniczenie jest tą instytucją, która pozwala na ustalenie przebiegu tej granicy. Wniosek o rozgraniczenie kieruje się do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wydawane jest postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego a następnie wyznaczany jest geodeta, który przeprowadzi czynności rozgraniczeniowe. Gdy zgromadzony materiał dowodowy ani oświadczenia stron nie dają podstawy do wydania decyzji o rozgraniczeniu, to postępowanie takie podlega umorzeniu. Postępowanie przekazywane jest do rozpoznania sądowi powszechnemu. Również strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać przekazania sprawy do rozpoznania sądowi
powszechnemu. 

We wszystkich czynnościach związanych z rozgraniczeniem nasz prawnik nieruchomości (Poznań) jest w stanie zapewnić Państwu obsługę prawną, zwłaszcza na etapie postępowania sądowego, gdzie istnieje sformalizowany sposób działania i każda czynność, każde stanowisko strony wywiera określony skutek

Adwokat Poznań – obszar świadczenia powyższych usług

Opisane powyżej usługi świadczymy w szczególności w Poznaniu, ale również na życzenie Klienta w innych miejscowościach – na terenie całego kraju. Co więcej, czynności które nie wymagają osobistego bezpośredniego udziału, mogą zostać przez nas wykonane również na odległość. Pomocy udzielimy przez np. e-mail, skype i innych środków łączności na odległość.

Zapłata zaległego czynszu najmu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, eksmisja – Adwokat Poznań


Jeśli lokator nie płaci Ci czynszu możesz się domagać zapłaty już po upływie pierwszego okresu rozliczeniowego (najczęściej jest to miesiąc). Co należy zrobić?

W pierwszej kolejności musisz wezwać lokatora do zapłaty czynszu najmu – w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i innymi uzgodnionymi z lokatorem sposobami porozumiewania się. Ważne jest to, że za zaległy czynsz oprócz najemcy głównego odpowiadają także wszystkie pełnoletnie osoby stale z najemcą zamieszkujące – oznacza to, że również do nich możesz skierować takie wezwania (jeśli jest to małżeństwo
zawsze kieruj wezwania do obojga małżonków).

Dopiero kolejnym krokiem – w przypadku braku zapłaty – jest możliwość wystąpienia na drogę postępowania sądowego. Oczywiście dalszy brak płatności za czynsz daje prawo do wypowiedzenia umowy najmu a następnie do wytoczenia powództwa o eksmisję takiego lokatora.

Pamiętaj! Przed zawarciem umowy najmu skonsultuj się z adwokatem.

Najważniejsze jest zawrzeć taką umowę najmu – o takiej treści, która pozwoli Ci w sposób jak najszybszy odzyskać zaległe płatności i sam lokal. Skontaktuj się z nami choćby drogą e-mail a zaopiniujemy Twoją umowę najmu!

Adwokat Poznań – obszar świadczenia powyższych usług

Opisane powyżej usługi świadczymy w szczególności w Poznaniu, ale również na życzenie Klienta w innych miejscowościach – na terenie całego kraju. Co więcej, czynności które nie wymagają osobistego bezpośredniego udziału, mogą zostać przez nas wykonane również na odległość, za pomocą np. e-mail, skype i innych środków łączności na odległość.

Prawnik od spraw nieruchomości – kancelaria adwokacka

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się różnymi sprawami cywilnymi, w tym również prawem nieruchomości. Poznań to miasto w którym dbamy o profesjonalne podejście do każdego klienta i wspólnie ustalamy najlepsze rozwiązanie. Dokładnie analizujemy sytuację oraz wszelkie dowody, tak aby rzetelnie oraz z pełnym przygotowaniem reprezentować klienta w sprawach których dotyczy prawo nieruchomości (Poznań). Jeśli zmagasz się obecnie z takimi problemami, trafiłeś w dobre miejsce. Skontaktuj się z naszą kancelarią, a my umówimy spotkanie, na którym przedstawisz swoją sytuację. Będziemy mogli opracować najkorzystniejszy sposób działania.

Prawo nieruchomości – Poznań

Działania naszej kancelarii obejmują m.in. umowy dotyczące nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, uzgodnienie treści księgi wieczystej z aktualnym stanem prawnym, rozgraniczenie nieruchomości, a także zapłata zaległego czynszu najmu czy eksmisja. Reprezentujemy klientów na każdym etapie sprawy, od zgłoszenia się do naszej kancelarii, aż po ostateczne rozwiązanie. Postępowania sądowe dotyczące prawa nieruchomości w Poznaniu mogą okazać się bardzo skomplikowane, stąd lepiej zaufać doświadczonym prawnikom, którzy zadbają o korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

Prawnik nieruchomości Poznań

Jeśli nie jesteś pewny, jak wygląda Twoja sytuacja dotycząca posiadanej nieruchomości lub nigdy wcześniej nie korzystałeś z usług prawnika nieruchomości w Poznaniu, nie obawiaj się. Możesz liczyć na całkowitą dyskrecję, przyjemną atmosferę i profesjonalne podejście do każdej sprawy.