Cennik usług adwokata

Cennik usług adwokata jest bardzo złożony i często ustalany w zależności od indywidualnych aspektów dotyczących konkretnej sprawy. Po przedstawieniu specyfiki sprawy oraz oczekiwań co do konkretnych usług przedstawimy Ci ofertę. Poinformujemy o tym, co wchodzi w zakres konkretnej działalności, jakie są tego koszty, a także jakie formy płatności realizujemy.

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie?

To, ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie, zależy od takich czynników jak:

 • lokalizacja — w kosztach należy uwzględnić np. dojazd do sądu w innym mieście czy konieczność reprezentowania interesu stron poza granicami Polski;
 • rodzaj i stopień złożoności sprawy — reprezentacja dotyczy m.in. postępowań karnych, cywilnych czy administracyjnych. Koszt konkretnych usług determinuje rodzaj sprawy, związane z nią formalności oraz stopień złożoności konkretnego przypadku;
 • doświadczenie adwokata — idące z nim w parze kompetencje wpływają bezpośrednio na koszt reprezentacji w sądzie;
 • czas pracy, którego wymagają konkretne sprawy — są procedury mniej i bardziej zawiłe. Każda z nich wymaga zaangażowania i konkretnego nakładu pracy, które wpływają na cenę usługi;
 • zastosowana forma rozliczenia — wyróżnia się m.in. rozliczenie godzinowe, prowizyjne i opłatę stałą. Koszt usługi zależy w dużej mierze od ustaleń poczynionych na początku współpracy.

Ile zatem kosztuje wynajęcie adwokata? Cennik w przypadku reprezentacji w sądzie rozpoczyna się od kilkuset złotych. Ostateczną kwotę i sposób rozliczenia ustala się jednak w sposób indywidualny.

Adwokat sprawy sądowe: cennik — kiedy się go ustala? Ile kosztuje adwokat?

Adwokat sprawy sądowe — cennik poszczególnych usług prawnik powinien przedstawić klientowi na początku współpracy. Wówczas będzie miała ona przejrzysty charakter. Warto już podczas pierwszego spotkania lub w trakcie umawiania się na nie przedstawić podstawowe informacje na temat interesującej Cię formy współpracy, a także oczekiwanego zakresu usług.

Należy przy tym pamiętać, że obsługa prawna w zakresie spraw sądowych może dotyczyć m.in.:

 • doradztwa prawnego;
 • sporządzania pism procesowych;
 • kompletowania dokumentów niezbędnych w procesie;
 • przygotowania merytorycznego strony do udziału w postępowaniu;
 • negocjacji;
 • sporządzenia treści umów;
 • reprezentowania interesów stron przed sądami;
 • sporządzenia apelacji.

To, na jakie usługi się zdecydujesz, wpłynie bezpośrednio na koszt adwokata. Ważne będzie również ustalenie formy rozliczenia, która będzie satysfakcjonująca dla każdej ze stron.

Ile kosztuje apelacja u adwokata?

Wielu klientów zadaje również pytanie, ile kosztuje apelacja u adwokata. W tym wypadku rozliczenie również jest uzależnione od wielu czynników. Stawki są uzależnione od tego, czego dotyczy sprawa, jaki jest stopień jej złożoności. To, ile bierze adwokat za sprawę apelacyjną,zależy przede wszystkim od zakresu jego obowiązków.

W związku z całą procedurą prawnik może bowiem przygotować niezbędne dokumenty, doradzić w zakresie wniesienia bądź rezygnacji z apelacji, a także reprezentować interesy klienta przed sądem. Cena usługi będzie uzależniona od nakładu pracy wymaganego w przypadku konkretnego zlecenia. Koszty w tym wypadku również rozpoczynają się od kilkuset złotych.

Adwokat sprawy spadkowe: cennik — ile kosztuje adwokat w sprawie spadkowej?

To, ile kosztuje adwokat w sprawie spadkowej, zależy przede wszystkim od tego, jakie są jego obowiązki. Specjalista może zająć się m.in.:

 • doradztwem w zakresie postępowania związanego z podziałem spadku;
 • procedurą przyjęcia bądź odrzucenia spadku;
 • przygotowaniem pism procesowych;
 • negocjacjami z pozostałymi spadkobiercami;
 • doradztwem spadkodawcy w zakresie formy i treści wyrażenie ostatniej woli;
 • reprezentowaniem stron przed sądem.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy spadkowej przez adwokata? Cennik adwokata rozpoczyna się od kilkuset złotych. Zależy nie tylko od rodzaju świadczonych usług, ale także nakładu pracy, jakiego wymaga konkretna sprawa, kosztów związanych z procedurą (np. dojazdem do sądu w innym województwie, koniecznością zapoznania się z aktami toczącej się już sprawy).

Ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie?

Ile bierze adwokat za sprawę o odszkodowanie? W tym wypadku również znaczenie mają zakres usług oraz przyjęta forma rozliczenia. Sprawa o odszkodowanie może dotyczyć bowiem postępowania sądowego, negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym bądź przygotowania odpowiedzi na pisma wysłane przez konkretne organizacje.

W przypadku odszkodowań często praktykowaną formą rozliczenia jest rozliczenie prowizyjne. Wówczas prawnik otrzymuje część środków (prowizję) od otrzymanego przez stronę odszkodowania. Wysokość prowizji ustala się indywidualnie, biorąc pod uwagę rodzaj sprawy, stopień jej złożoności, a także doświadczenie prawnika w tego typu sprawach.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o narkotyki?

To, ile kosztuje adwokat w sprawie o narkotyki, zależy przede wszystkim od tego, jakie czynności podejmuje w związku ze współpracą z konkretnym klientem. W ramach usług tego rodzaju adwokat może:

 • reprezentować klienta podczas przesłuchania na policji;
 • doradzić klientowi w związku z dalszymi krokami podejmowanymi w ramach toczącego się postępowania;
 • merytorycznie przygotować oskarżonego do procesu;
 • przeprowadzić procedurę związaną z warunkowym umorzeniem postępowania;
 • opracować apelację od wydanego wyroku.

Koszty reprezentacji w sprawach związanych z narkotykami rozpoczynają się od kilkuset złotych.

Ile kosztuje adwokat w sprawie karnej?

Ile kosztuje adwokat w sprawie karnej? Sprawy karne co do zasady należą do tych szczególnie złożonych. Mogą dotyczyć szerokiego zakresu przestępstw: od kradzieży, przez pobicie, aż po zabójstwo. W tym wypadku kluczowe znaczenie ma więc to, czego dotyczy konkretna sprawa, a także jakie są jej okoliczności.

Znaczenie ma także miejsce, w którym prowadzone będzie postępowanie sądowe. Jeśli jest ono znacznie oddalone od Poznania, cena usług adwokata będzie dodatkowo zwiększona ze względu na koszty, które na bieżąco będzie ponosił prawnik.

Koszty usługi zależą również m.in. od przyjętej formy rozliczenia. W zależności od tego, czy będzie to opłata za całe postępowanie, czy rozliczenie godzinowe, stawki będą wynosiły od kilkudziesięciu złotych do nawet kilku tysięcy. Szczegóły ustala się jednak w sposób indywidualny, po zapoznaniu się ze sprawą.

Podział spadku - adwokat Poznań
Podział spadku – adwokat Poznań

Adwokat sprawy rodzinne — cennik

Adwokat sprawy rodzinne: cennik usług w tym wypadku jest bardzo rozbudowany. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, jak szerokiego zakresu spraw dotyczy prawo rodzinne i opiekuńcze. W ramach obsługi prawnej prawnik zajmuje się m.in.:

 • przygotowaniem pozwów rozwodowych;
 • reprezentacją interesów stron podczas rozwodu;
 • negocjacjami pomiędzy stronami;
 • nadzorowaniem procesu podziału majątku wspólnego;
 • postępowaniem dotyczącym przyznania alimentów — na dzieci oraz na małżonka;
 • sprawami dotyczącymi ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa;
 • procedurą przysposobienia;
 • doradztwem prawnym.

Poradę można uzyskać za kwotę kilkuset złotych. Koszty rosną w związku z koniecznością przygotowania konkretnych dokumentów, w tym także pism procesowych. W przypadku reprezentacji interesów stron przed sądem stawkę ustala się indywidualnie, biorąc pod uwagę stopień złożoności sprawy oraz to, czego ona dotyczy.

Ceny adwokatów — czym się różnią, od czego zależą?

Ceny adwokatów różnią się ze względu na to, jakich spraw dotyczą. Inne stawki są związane z reprezentacją interesów strony w postępowaniu cywilnym, inne w sprawach karnych, a jeszcze inne w tych związanych z administracją. Naturalne jest to, że każda z czynności wymaga stosownego doświadczenia, wnikliwej znajomości przepisów, a także innego zakresu usług, który jest podyktowany specyfiką danej sprawy.

Ceny adwokatów w kancelariach zależą zatem przede wszystkim od:

 • rodzaju i stopnia złożoności sprawy, których dotyczy konkretne zlecenie;
 • doświadczenia specjalisty — im bardziej doświadczony prawnik, tym bardziej ma rozwinięte kompetencje;
 • lokalizacji sprawy — jeśli ta toczy się w dużej odległości od kancelarii, koszty usług proporcjonalnie rosną;
 • sposobu rozliczenia — na początku współpracy ustala się z klientem konkretną formę;
 • okresu współpracy — z reguły w przypadku stałej współpracy ceny usług są korzystniejsze dla klienta niż podczas jednorazowego działania na jego rzecz.

Aby poznać ceny usług, warto skonsultować się z adwokatem, przedstawić mu specyfikę konkretnych działań, a także ustalić formę współpracy. Wówczas możliwe będzie wstępne oszacowanie warunków działania, ustalenie jego zakresu oraz oczekiwań dotyczących podjęcia przez prawnika konkretnych czynności w imieniu klienta.