Separacja – adwokat Poznań

Separacja — adwokat

Separacja to dla wielu par rozwiązanie prawne, które pozwala odsunąć myśl o rozwodzie i podjąć na przestrzeni czasu próbę ratowania związku. W każdym małżeństwie, nawet tym udanym, zdarzają się trudne chwile. Decydowanie się w nich na trwałe rozwiązanie relacji jest często zbyt pochopne.

W takiej sytuacji separacja pozwala przemyśleć własne uczucia, a także inne aspekty związane ze współżyciem małżeńskim, takie jak kwestie spadku, utrzymania rodziny czy podziału opieki nad małoletnimi.

Adwokat od separacji może okazać się pomocny podczas całej procedury. Spojrzy na nią z formalnego, pozbawionego emocji i wzajemnych oskarżeń punktu widzenia. To może ułatwić małżonkom znalezienie kompromisu i podjęcie świadomej decyzji dotyczącej ich przyszłości.

Separacja a rozwód

Warto przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, czym różni się separacja od rozwodu. Separacja jest formą uchylenia wspólnoty małżeńskiej. Z kolei rozwód to rozwiązanie małżeństwa, które odbywa się w wyniku wydania orzeczenia sądu — na wniosek jednego lub obojga małżonków.

Po rozwodzie byli małżonkowie mogą ponownie zawrzeć związek małżeński, a separacja nie daje takiej możliwości. W separacji istnieje także obowiązek wzajemnej pomocy, który nie dotyczy rozwodników.

Kluczowe znaczenie mają również przesłanki. W przypadku rozwodu musi dojść do zerwania więzi uczuciowej, fizycznej oraz gospodarczej, które dotychczas łączyły małżonków. Musi nastąpić między nimi trwały rozpad pożycia. W przypadku separacji przesłanki mają mniej restrykcyjny charakter. Do uchylenia wspólnoty małżeńskiej wystarczy wystąpienie zupełnego rozkładu pożycia, nie musi on mieć trwałego charakteru.

Czym jest separacja formalna?

W przypadku separacji warto mieć świadomość tego, że może ona mieć charakter formalny lub faktyczny. Separacja formalna to taka, która jest orzeczona przez sąd. Z kolei faktyczna następuje wtedy, gdy małżonkowie zdecydują się rzeczywiście kontynuować życie w rozłączeniu.

Ważnymi cechami separacji formalnej są:

  • możliwość orzeczenia o winie za rozkład pożycia;
  • możliwość zawarcia informacji dotyczących alimentów oraz korzystania z dóbr wchodzących w skład majątku wspólnego (np. mieszkania);
  • brak ograniczenia czasowego związanego z okresem obowiązywania separacji;
  • możliwość żądania zniesienia separacji w każdym momencie jej funkcjonowania.

Jeżeli małżonkowie mają dzieci, to w związku z separacją sąd określa, w jaki sposób ma być finansowane ich utrzymanie tj. m.in. opłacanie mieszkania, wyżywienie czy wykształcenie. Sama separacja stanowi bowiem nową formę ustroju funkcjonowania całej rodziny. Musi więc odnosić się do kluczowych dla niej aspektów, a także chronić prawa poszczególnych członków.

Pozew o separację małżeńską krok po kroku

Pozew o separację małżeńską może sporządzić jeden z małżonków lub oboje. Podczas przygotowania dokumentu warto skonsultować się z prawnikiem, aby uniknąć błędów formalnych czy braków, które skutkowałyby przedłużeniem się całego postępowania.

Pracujący w kancelarii adwokaci doradzą również, jakie rozwiązania są stosowane w praktyce w związku z podziałem opieki nad dziećmi czy dalszymi decyzjami dotyczącymi kwestii łączących małżonków.

Po przygotowaniu pozwu należy złożyć go w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania co najmniej jednego małżonka. Po rozpatrzeniu dokumentów sąd wyda orzeczenie. Nie zawsze musi być ono pozytywne.

Jeśli małżonkowie mają dzieci, a separacja mogłaby negatywnie wpłynąć na ich rozwój i warunki, to nie zostanie ona zaakceptowana przez sąd. Podobnie będzie w przypadku, gdy zostanie ona uznana za sprzeczną z zasadami życia społecznego, ponieważ będzie podyktowana np. pogorszeniem stanu zdrowia jednego z małżonków.