Prawo Cywilne – adwokat Poznań

Prawo cywilne pomoc adwokatów z kancelarii w Poznaniu na każdym etapie postępowania.

Sprawiedliwe rozstrzygnięcie z zakresu prawa cywilnego

Za dział prawo cywilne w naszej kancelarii odpowiada adwokat Justyna Plewińska.


Usługi z zakresu prawa cywilnego – to m.in.:

Windykacja wierzytelności

Doradzimy: jak ściągnąć dług, oraz jak bronić się przed egzekucją? Prowadzimy kompleksowo sprawy z zakresu prawa cywilnego i sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Prowadzimy sprawy zarówno z tytułu niewywiązania się z umów jak i z tytułu czynów niedozwolonych – w każdej z nich zapewnimy Ci profesjonalną pomoc. Przeprowadzimy Cię przez wszelkie sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań. Kancelaria Adwokacka – mimo, iż nasze usługi najłatwiej odnaleźć pod opisem Adwokat Poznań – oferuje swoją pomoc na terenie całego kraju, mimo, iż siedziba Kancelarii znajduje się w mieście Poznań, np. w zakresie:

 • wezwania do zapłaty, propozycje ugody;
 • polubowne dochodzenie wierzytelności przed skierowaniem sprawy na drogę sądową;
 • postępowanie sądowe o zapłatę – prowadzenie całości sprawy;
 • skierowanie sprawy do egzekucji (do komornika),
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;
 • skarga na czynność komornika;
 • powództwa przeciwegzekucyjne;

Umowy cywilnoprawne

Częstotliwość próśb o zaopiniowanie umowy zwiększa się z każdym rokiem. Wynika to z coraz większej świadomości prawnej obywateli i potrzeby zabezpieczenia swoich interesów. Zjawisko to należy ocenić oczywiście pozytywnie – przy czym istotne jest, aby po wpisaniu w wyszukiwarce prostego hasła Adwokat Poznań, znaleźć prawnika, który faktycznie zajmuje się świadczeniem tego rodzaju usług, który potrafi zastosować odpowiednie klauzule umowne zabezpieczające interesy Klienta. Proponujemy:

 • opiniowanie umów pod względem zgodności z prawem,
 • klauzule i rozwiązania zabezpieczające interesy Klienta ;
 • negocjowanie i sporządzanie umów;
 • przygotujemy umowy sprzedaży (w tym rękojmia, gwarancja), umowy deweloperskie, umowy o dzieło,
 • sporządzimy umowy zlecenia, umowy kredytu, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy najmu, dzierżawy, o roboty budowlane itd.;
 • przedstawimy umowy dotyczące wykorzystania wizerunku – ochrona dóbr osobistych.
 • umowy o współpracy i inne umowy nienazwane,
 • reprezentacja w postępowaniach ugodowych i sądowych w w/w sprawach.

Sprawy dotyczące własności ruchomości i nieruchomości – prawo cywilne

Jednymi z najbardziej spędzających sen z powiek są sprawy dotyczące własności rzeczy. Jest tak dlatego, że dotyczą one przeważnie majątku, na który prawdopodobnie bardzo ciężko pracowano, nawet przez całe życie w związku tym potrzebna jest fachowa pomoc. Dobry Adwokat zna zasady rządzące prawem rzeczowym (tak nazywamy tę dziedzinę prawa) – są podstawą wiedzy prawniczej.

Prowadzimy:

 • sprawy o ochronę własności i ograniczonych praw rzeczowych,
 • eksmisja,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • sprawy dotyczące służebności, służebności przesyłu.

Kancelaria Adwokacka Plewińscy – udzielamy pomocy prawnej nie tylko na terenie Poznania – choć najczęściej kontakt do nas Klienci uzyskują od znajomych po haśle Adwokat Poznań – ale i na terenie całej Polski. Zapewniamy pomoc specjalistów prawników w postępowaniach ugodowych i w postępowaniach sądowych.

Prawo gospodarcze – prawo cywilne

Pomoc naszej kancelarii w zakresie prawa gospodarczego:

 • obsługa prawna przedsiębiorców i reprezentacja ich przed sądem,
 • rejestracja (tworzenie) spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących transakcji;
 • zmiany w zakresie składu osobowego organów (zarząd, rada nadzorcza itd.) oraz wysokości kapitału zakładowego lub akcyjnego;
 • przygotowywanie projektów dokumentów,
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji;
 • i inne.

Zapoznać się możesz również z naszymi innymi specjalizacjami, w których jesteśmy w stanie pomóc Tobie i Twojej rodzinie. Oczywistym jest, że pomoc dobrego i profesjonalnego adwokata może uratować Cię od wielu problemów.