Zrzeczenie dziedziczenia spadku – pomoc prawna

Zrzeczenie się dziedziczenia to instytucja prawa spadkowego pozwalająca na wykluczenie określonej osoby z grona przyszłych spadkobierców. Choć może się to wydawać kontrowersyjne, jest to powszechna metoda dysponowania majątkiem, umożliwiająca np. uniknięcia sporów w rodzinie.

Na zrzeczenie się spadku muszą wyrazić zgodę obie strony. Oznacza to, że spadkodawca nie może przeprowadzić całej procedury bez wiedzy osoby, która ma się zrzec dziedziczenia. Nie wiesz, jak przeprowadzić procedurę, aby osiągnąć zamierzony efekt w sferze prawnej? Warto skonsultować się w związku z tym z prawnikiem.

Zrzeczenie się dziedziczenia — jak wygląda procedura?

Zgodnie z art. 1048 kodeksu cywilnego zrzeczenie dziedziczenia spadku przeprowadza się za pomocą umowy w formie aktu notarialnego, w której zawiera się postanowienie w tej sprawie. Aby zrzeczenie miało skutek prawny, przy podpisywaniu dokumentu muszą być obecne obie strony.

Efektem procedury jest traktowanie spadkobiercy tak, jakby nie dożył on otwarcia spadku. Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia może zostać podpisana z każdym przyszłym spadkobiercą ustawowym. Zrzeczenie z reguły obejmuje zstępnych zrzekającego się, jednak w dokumencie można ograniczyć skutki zrzeczenia, postanawiając, że nie będzie ono dotyczyć wspomnianych zstępnych.

Koszt zrzeczenia się dziedziczenia — ile wynosi? Jaki jest termin?

Jeśli chodzi o zrzeczenie się dziedziczenia, koszt podpisania umowy u notariusza wynosi ok. 100–200 zł. Dokładna cena usługi zależy od aktualnego cennika. Do przygotowania umowy najczęściej nie wymaga się żadnych innych dokumentów poza dowodami osobistymi.

Zrzeczenie dziedziczenia spadku trzeba sporządzić do momentu śmierci spadkodawcy. Do tego czasu można zrobić to w dowolnym momencie, udając się do notariusza. Dopełnienie wszelkich formalności powinno zająć nie więcej niż kilka dni.

Czy można odwołać zrzeczenie się dziedziczenia?

Zrzeczenie się dziedziczenia można w pewnym sensie odwołać, udając się na kolejną wizytę do notariusza. W jej trakcie konieczne będzie zawarcie umowy w formie aktu notarialnego, która zniweluje skutki wcześniejszego oświadczenia o zrzeczenie się spadku. Należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 73 § 2 kodeksu cywilnego niezachowanie formy szczególnej aktu notarialnego będzie wiązać się z nieważnością czynności prawnej.

Zrzeczenie się dziedziczenia na rzecz innej osoby

Zgodnie z polskim prawem nie jest możliwe zrzeczenie się dziedziczenia na rzecz innej osoby. Jako przyszły spadkobierca każdy może podjąć decyzję o zrzeczeniu się spadku w swoim imieniu i uzgodnić związaną z tym procedurę ze spadkodawcą.

Za możliwość przekierowania ustawowo należnej części spadku na kogoś innego można uznać nieobjęcie zrzeczeniem zstępnych osoby, która podjęła decyzję o zrzeczeniu. W takiej sytuacji zostaną oni powołani do przepisanej części spadku.

Zrzeczenie się dziedziczenia a dług

Jeśli chodzi o zrzeczenie się dziedziczenia a długi, zależność między nimi jest klarowna. Zrzeczenie się sprawia, że przyszły spadkobierca nie dziedziczy spadku i nie ma prawa do zachowku. Traktowany jest on tak, jakby nie dożył spadku.

Oznacza to, że nie ponosi zarazem żadnej odpowiedzialności w stosunku do długów, które spadkodawca przekaże razem ze spadkiem. Taki sam skutek ma miejsce w przypadku odrzucenia spadku, które jednak następuje po śmierci testatora.

Jeśli chcesz przeprowadzić procedurę związaną ze zrzeczeniem się dziedziczenia, warto skonsultować się z prawnikiem, aby zadbać o dopełnienie formalności.