Poświadczenie dziedziczenia – adwokat Poznań

Poświadczenie dziedziczenia stanowi potwierdzenie prawa do spadku dla konkretnego spadkobiercy. Dokument wydany przez notariusza umożliwia przyznanie konkretnych części z masy spadkowej danej osobie bez konieczności przeprowadzania długiego i skomplikowanego, a także kosztownego postępowania sądowego.

Samo oświadczenie ma formę dokumentu urzędowego. Poświadczenie dziedziczenia można uzyskać na dwa sposoby: u notariusza lub w sądzie (wówczas jest to stwierdzenie nabycia spadku). Obie procedury nieco się od siebie różnią, ale zasadniczo pozwalają osiągnąć ten sam cel.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

Notarialne poświadczenie dziedziczenia może być wydane jedynie przez notariusza. Możesz wybrać dowolnego prawnika z kraju. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania spadkodawcy czy spadkobiercy, a także położenie rzeczy wchodzące w skład majątku, którego dotyczy podział.

Poświadczenie dziedziczenia może zostać sporządzone jedynie na zgodne żądanie wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami — zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy. Konieczna jest także zgoda wśród osób uprawnionych co do wysokości przypadających im udziałów z tytułu dziedziczenia. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w tym aspekcie, konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia nie jest możliwe przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożą wcześniej oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Istnieje także szereg przesłanek uprawniających notariusza do odmowy poświadczenia, w tym m.in. wejście w skład spadku praw rzeczowych i nieruchomości znajdujących się poza granicą Polski.

Poświadczenie dziedziczenia i co dalej?

Poświadczenie dziedziczenia i co dalej: co zrobić po otrzymaniu od notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia? Spadkobiercy powinni zgłosić w Urzędzie Skarbowym fakt nabycia spadku. Dzięki temu będzie możliwe zwolnienie z konieczności zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Jeśli przedmiotem spadku jest nieruchomość, powinni złożyć również wniosek o stosowny wpis w księdze wieczystej.

Poświadczenie dziedziczenia w sądzie

Poświadczenie dziedziczenia w sądzie to w rzeczywistości procedura stwierdzenia nabycia spadku w drodze postępowania sądowego. Wiąże się ona z koniecznością poniesienia kosztów procesowych, a także narażeniem się stron postępowania na jego wydłużenie — w polskim systemie prawnym powszechna jest bowiem przewlekłość postępowań.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą skierować do sądu:

  • spadkobiercy;
  • następcy prawni spadkobierców;
  • wierzyciele spadkodawcy;
  • wierzyciele spadkobierców.

Odpowiednią instytucją w sprawie jest sąd rejonowy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Po rozpoznaniu sprawy wydaje on postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Zarówno w przypadku notarialnego poświadczenia dziedziczenia, jak i procedury sądowej warto skonsultować się z prawnikiem. W trakcie porady otrzymasz informacje na temat przebiegu postępowania, a także skutków wywieranych przez konkretne działania. Adwokat pomoże Ci również sporządzić i skompletować dokumenty przydatne w całym procesie.