Kontakty z dzieckiem – adwokat Poznań

Kontakty z dzieckiem pomoc adwokat Poznań

Po rozstaniu rodzicom dziecka często trudno jest się porozumieć, co do tego jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem. Oczywiście w pierwszej kolejności podkreślamy, iż porozumienie rodziców jest najistotniejsze, jednak nie zawsze jest ono możliwe. Z reguły rodzice dziecka przeżywają jeszcze rozpad ich związku i w takich emocjach znalezienie kompromisu nastręcza wiele trudności. W szczególności chodzi tu o kontakty z dzieckiem po rozwodzie.

Zaznaczyć od razu trzeba, że nie zawsze jesteś w stanie osobiście rozmawiać z byłym partnerem. W takim przypadku zawsze w negocjacjach, także tych pozasądowych, może Cię reprezentować adwokat.

Polecamy nasz wpis na blogu na temat realizacji kontaktów z dzieckiem w czasie koronawirusa.

Gdy osiągnięcie porozumienia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem między rodzicami nie jest możliwe, pozostaje droga postępowania sądowego. Możesz tu liczyć na pomoc naszej kancelarii. Udzielimy Ci odpowiedzi na takie pytania jak np.:

  • Jak ustalić kontakty ojca (matki) z dzieckiem?
  • Jak często ojciec musi widywać dzieci?
  • Na czym polega opieka naprzemienna?
  • Czy możliwa jest opieka naprzemienna w polskim sądzie?
  • Czy mogę pozbawić byłego małżonka kontaktów z dzieckiem?
  • Jak złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?
  • Czy Policja mi pomoże jak matka dziecka nie wyda mi dziecka?
  • Co zrobić, kiedy żona utrudnia kontakty z dzieckiem?
     

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie lub po rozstaniu


Podkreśla się, iż dziecko ma prawo do osobistego kontaktu z każdym z rodziców. Kontakt ten jest podstawową potrzebą małoletniego, która winna być zaspokajana. Nawet, gdy rodzice nie są już razem prawo to nie wygasa. Oznacza to, że tylko w skrajnych przypadkach – np. demoralizacji dziecka przez rodzica, znęcania się przez rodzica nad dzieckiem – prawo do kontaktów może zostać wyłączone (oczywiście ograniczenia w kontaktachto zupełnie inna kwestia). Prawo do spotkań z dzieckiem ma także każdy z rodziców. Ten rodzic, który jest pierwszoplanowym opiekunem dziecka ma obowiązek umożliwić drugiemu rodzicowi jego realizację.


Sposób kontaktowania się rodzica z dzieckiem może polegać na osobistych spotkaniach z dzieckiem, na kontakcie przez urządzenia służące do porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, czat, social media) czy już rzadziej występujące listy. Spotkania z dzieckiem mogą się odbywać w miejscu jego zamieszkania. Możliwym będzie jest także aby takie kontakty miały miejsce w miejscu zamieszkania drugiego rodzica, w miejscu publicznym np. plac zabaw. W zależności od okoliczności mogą zostać nałożone przez sąd pewne obostrzenia i np. kontakty z dzieckiem mogą się odbywać w obecności kuratora.

Jak ustalić kontakty?


Kontakty z potomkiem możesz ustalić poprzez spisanie porozumienia między rodzicami. W innym przypadku konieczne będzie ustalenie ich w drodze postępowania sądowego, które z kolei może się zakończyć ugodą rodziców lub postanowieniem sądowym. Ugoda sądowa i  postanowienie sądowe będzie można następnie egzekwować nawet przez komornika.

Kontakty z dzieckiem – adwokat Poznań


Jeśli chcesz, aby przygotować dla Ciebie wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem (potocznie: pozew o kontakty), wniosek o zakazanie kontaktów z dzieckiem, wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem, wniosek o opiekę naprzemienną? Skontaktuj się z naszą kancelarią a pomoc zapewnią Ci specjaliści prawa rodzinnego.


Kancelaria Plewińscy – Adwokat Poznań


Sprawy z zakresu kontaktów rodzicielskich reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO). Postępowania sądowe z zakresu tej dziedziny prawa toczą się w oparciu o procedury Kodeksu postępowania cywilnego (KPC).