Pomoc w uzyskaniu odszkodowania – adwokat Poznań

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Adwokat Poznań

Sprawne działanie

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Nazywam się Justyna Plewińska i zapewniam pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Jestem adwokatem a swoją praktykę zawodową zaczynałam – 10 lat temu – od prowadzenia spraw odszkodowawczych. Miałam przyjemność zdobywać swoje doświadczenie w dziedzinie odszkodowań przy boku jednego z najlepszych specjalistów z tego zakresu. Z powodzeniem prowadziłam sprawy przeciwko wszystkim towarzystwom ubezpieczeniowym, walcząc o to by odszkodowania uzyskane przez Klientów były jak najwyższe.  

Kancelarii Adwokackiej Plewińscy z Poznania zajmuję się pomocą osobom poszkodowanym,  którym należy się odszkodowanie, ale także reprezentuję te podmioty, od których próbuje się wyłudzić odszkodowanie.

Już na wstępnych rozmowach z Klientami informuję ich, iż szybkie i sprawne uzyskanie odszkodowania zależy w dużej mierze również od nich samych – od woli walki o należne środki pieniężne, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe stosują wiele mechanizmów, które mają zniechęcić poszkodowanych do dochodzenia odszkodowania, a z którymi miałam wielokrotnie do czynienia i potrafię im przeciwdziałać. Pomagam zrozumieć Klientom przyczyny i skutki podejmowania określonych czynności w postępowaniu likwidacyjnym i w postępowaniu sądowym.

Wieloletnie doświadczenie, które zdobyłam w postępowaniach o odszkodowanie, pozwala mi na dobranie odpowiedniej strategii w działaniach przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym oraz określenia najwyższego możliwego odszkodowania. 

Odszkodowania Poznań / teren całego kraju

Dochodzenie odszkodowań to typ spraw, którymi zajmujemy się często przed Sądami w Poznaniu, ale też w innych miastach na terenie całej Polski (zwłaszcza, że wypadki komunikacyjne zdarzają się również w większych odległościach od miejsca zamieszkania poszkodowanego). 

Sprawy o odszkodowanie są codziennością, co wynika z faktu, iż np. już za złamanie ręki czy zwichnięcie kostki na wystających płytach chodnikowych należy Ci się odszkodowanie

Jeśli chodzi o kategorie spraw o odszkodowanie, w których możesz liczyć na nasze wsparcie i doświadczenie to odszkodowania komunikacyjne (odszkodowanie powypadkowe) oraz różnego rodzaju odszkodowania z OC sprawcy (za zalanie mieszkania, za stłuczkę, za wypadek, za pogryzienie przez psa). Z uwagi na częste decyzje odmowne ubezpieczycieli w wypłacaniu świadczeń z polisy na życie, również w tych sporach udzielamy profesjonalnej pomocy prawnej.

Reprezentujemy także Klientów sprawach o odszkodowanie za wypadek w pracy. Chodzi tu zarówno o uzyskanie świadczeń z ZUS -u, ale również od pracodawcy. Postępowania te mają swoją specyfikę, która wymaga wiedzy o dopuszczalności podejmowania określonych działań prawnych. Ich niedopełnienie może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla poszkodowanego.

Osobną kategorią spraw odszkodowawczych jest dochodzenie należności za szkodę odniesioną w wyniku błędu medycznego. Najczęściej pojawiające się sprawy z tej kategorii to niestety błędy medyczne przy porodach, ale także nieprawidłowe przeprowadzenie operacji (np. usunięcie zdrowego narządu zamiast chorego), czy nieprawidłowości w leczeniu stosowanym przez dentystę czy ortodontę.

W sprawach o odszkodowanie udzielamy pomocy prawnej na każdym etapie postępowania odszkodowawczego: od zgłoszenia szkody, przez postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem, do prowadzenia sprawy przed Sądem.  

Pomoc w dochodzeniu odszkodowania

Odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta

W sprawach o naprawienie szkody najczęściej dochodzonymi roszczeniami są: 

  • odszkodowanie (chodzi o rekompensatę za szkodę majątkową – czyli np. zapłatę za koszty naprawy samochodu),
  • zadośćuczynienie – świadczenie za krzywdę, za cierpienia psychiczne i fizyczne, w tym również zadośćuczynienie dla bliskich po śmierci poszkodowanego.
  • renta – miesięczne świadczenie np. na koszty leczenia czy pokrycie kosztów opieki nad poszkodowanym, za utracony zarobek.

Wysokość odszkodowania, zadośćuczynienia, renty

  • kwota odszkodowania – odszkodowanie ma naprawić szkodę, którą poniósł poszkodowany, dlatego może być dochodzone w takiej kwocie w jakiej faktycznie doszło do zmniejszenia się majątku poszkodowanego na skutek np. wypadku – koszty naprawy samochodu, koszt zakupu specjalistycznego sprzętu czy zaopatrzenia medycznego.
  • wysokość zadośćuczynienia – ustala się indywidulanie i zależy np. od zakresu obrażeń fizycznych i zakresu cierpień psychicznych poszkodowanego. Bierze się również pod uwagę długotrwałość leczenia, wiek poszkodowanego, utratę widoków na przyszłość. W przypadku zadośćuczynienia po śmierci osoby bliskiej zasadniczo chodzi o zakres cierpień psychicznych rodziny.
  • wysokość renty – uzależniona jest przede wszystkim od miesięcznych wydatków na leczenie, rehabilitację i codzienne funkcjonowanie, które poszkodowany musi ponosić, a których by nie było gdyby nie doszło do wypadku. W grę może wchodzić renta za utracone zarobki – jeśli na skutek wypadku, poszkodowany nie może pracować w ogóle lub w takim zakresie jak wcześniej.

Adwokat Odszkodowania Poznań i inne miasta – a firmy odszkodowawcze – pomoc w uzyskaniu odszkodowania

W ostatnich latach rozpoczęło działalność wiele firm odszkodowawczych. Firmy te w sposób nachalny próbują nakłonić do zlecenia im spraw o odszkodowanie pokrzywdzonych w wypadku lub ich rodziny. W mediach wielokrotnie pojawiały się publikacje o nieprawidłowościach w działalności takich firm. O umawianiu wysokiego procentu od ugranej kwoty np. 30% – 50%. Pojawiały się też informacje o niewypłacaniu Klientom uzyskanego odszkodowania. Często firmy te wymagają upoważnienia ich przez Klientów do odbioru odszkodowania. W takiej sytuacji wszelkie wypłacane przez ubezpieczycieli kwoty są wpłacane na ich konto. O przetrzymywaniu uzyskanego odszkodowania na własnym koncie (np. korzyść dla nich w postaci narastających odsetek w banku). Uzyskać można również informacje o zbyt szybkim zgadzaniu się na ugodę z przeciwnikiem w wyniku czego uzyskane odszkodowanie jest zaniżone.

Przejmowaliśmy prowadzenie spraw zleconych firmom odszkodowawczym, dlatego posiadamy wiedzę o pojawiających się nieprawidłowościach. Zapewniamy pełną pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Tym bardziej zatem zachęcamy, aby przed podjęciem decyzji o tym, komu zlecić prowadzenie sprawy o odszkodowanie w pierwszej kolejności skorzystali Państwo z porady adwokata (aby chociaż przeanalizował umowę, którą mają Państwo podpisać z firmą odszkodowawczą). Z naszej pomocy mogą Państwo skorzystać w Poznaniu, Łodzi oraz zdalnie z terenu całego kraju.