Znęcanie się – Pomoc prawna

Znęcanie się psychiczne

Znęcanie się psychiczne to coraz powszechniejszy problem, który dotyczy różnych dziedzin życia: rodzinnego, zawodowego i szkolnego. Dotyczy on ludzi w każdym wieku, a jest szczególnie groźnym zjawiskiem w przypadku małoletnich, którzy nie wiedzą, jak poradzić sobie z problemem i gdzie szukać pomocy prawnej. Gdzie zgłosić znęcanie psychiczne i kiedy warto zdecydować się na pomoc adwokata?

Gdzie zgłosić znęcanie psychiczne? Gdzie zgłosić nękanie dziecka w szkole?

Założenie sprawy o znęcanie psychiczne należy rozpocząć wizytą na policji. Niezależnie od tego, czy problem dotyczy związków partnerskich, relacji między rodzicami a dziećmi, czy między rówieśnikami, sprawa powinna rozpocząć bieg od wizyty na komisariacie lub na posterunku policji. W przeciwnym razie nie będzie możliwe wyciągnięcie konsekwencji prawnych. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa możesz zgłosić również w prokuraturze.

Gdzie zgłosić nękanie dziecka w szkole? W tym wypadku również należy skontaktować się z organami ścigania. Warto także interweniować u dyrektora placówki oraz w kuratorium oświaty.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy psychicznej lub fizycznej, pamiętaj, że zgłoszenie nękania psychicznego to niejedyna droga pomocy. Masz również możliwość skorzystania z pomocy instytucji wspierających pokrzywdzonych. Należą do nich m.in. ośrodki pomocy społecznej, Telefon Zaufania oraz inne fundacje i organizacje pozarządowe.

Przestępstwo znęcania się — regulacje prawne

Przestępstwo znęcania się, zgodnie z art. 207 k.k., podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli jednak czyn dotyczy osób nieporadnych ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny (czyli m.in. dzieci), to jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do nawet 8 lat.

W przypadku szczególnego okrucieństwa sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. Jeżeli w następstwie znęcania się, pokrzywdzony targnie się na swoje życie, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności na okres od 2 do 12 lat.

Jak założyć sprawę o znęcanie się psychiczne?

Jak założyć sprawę o znęcanie się psychiczne? Należy podjąć następujące kroki:

  1. Zabrać dowody potwierdzające znęcanie się.
  2. Skonsultować się z adwokatem — warto przeprowadzić konsultację w celu uzyskania porady na temat dalszego postępowania.
  3. Złożyć wniosek o ukaranie sprawcy do organów ścigania — na policję lub do prokuratury.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy, niezwłocznie wezwij policję. Unikaj konfrontacji z oprawcą i zadbaj o swoje bezpieczeństwo.

Jak udowodnić znęcanie się psychiczne?

Jak udowodnić znęcanie się psychiczne? Przede wszystkim warto zgromadzić dowody potwierdzające, że doszło do znęcania. Mogą to być m.in. wiadomości, notatki na temat konkretnych zdarzeń (czasu ich wystąpienia oraz przebiegu), pomocy udzielonej w wyniku znęcania się psychicznego. Niezwykle ważne są także zeznania świadków potwierdzające formy przemocy psychicznej.

W procesie gromadzenia dowodów warto skorzystać z pomocy prawnika. Podpowiemy Ci, jakie treści mają moc dowodową, a także doradzimy, które z nich warto przedstawić w sądzie. Kwestia tego, jak udowodnić znęcanie psychiczne, jest bardzo trudna. Dowodami często są jedynie słowa lub zeznania, a samo postępowania ma emocjonalny charakter dla pokrzywdzonego i rodzi wiele stresu. W związku z tym warto skorzystać w całym procesie z pomocy adwokata.

Umorzenie postępowania o znęcanie

Niekiedy następuje umorzenie postępowania o znęcanie, które może być spowodowane np. niewystarczającą liczbą dowodów potwierdzających winę oskarżonego. W takiej sytuacji, jeśli obiektywnie w Twojej ocenie doszło do znęcania się psychicznego bądź fizycznego, należy wnieść zażalenie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o umorzeniu. W dokumencie należy wykazać, z jakich przyczyn dokument jest składany oraz zawrzeć wniosek o zmianę decyzji lub jej unieważnienie.