Podział spadku – adwokat Poznań

Podział spadku to kwestia, która budzi wiele emocji pomiędzy spadkobiercami zarówno w przypadku dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego. Procedura decyduje bowiem ostatecznie, kto, w jakiej kolejności oraz w jakiej ilości otrzyma konkretne ruchomości czy nieruchomości pozostawione przez spadkodawcę.

W trakcie przeprowadzania podziału często dochodzi do kwestii spornych co do wielkości przypadających udziałów czy samego sposobu podziału. Warto więc sięgnąć w tym trudnym czasie po pomoc adwokata, który wyjaśni kwestie formalne, a także podpowie, jakie sposoby umożliwią osiągnięcie celu założonego bądź zbliżonego do tego oczekiwanego przez spadkobiercę.

Czym jest procentowy podział spadku?

Procentowy podział spadku oznacza, że każdemu ze spadkobierców przysługuje określona część majątku spadkodawcy. Procentowy podział jest stosowany w dziedziczeniu ustawowym, ale może również wynikać z zapisów znajdujących się w testamencie.

W przypadku dziedziczenia ustawowego to z przepisów prawa wynika, komu i w jakiej ilości należy się część spadku — np. małżonkowi i dzieciom, z czego małżonkowi część nie mniejsza niż 25%. W przypadku zapisu testamentowego to testator decyduje, czym i w jaki sposób rozporządza. Może np. zapisać każdemu z pięciorga dzieci po 20% nieruchomości.

Podział spadku w sądzie — jak wygląda?

Podział spadku w sądzie jest przeprowadzany wtedy, gdy spadkobiercy nie dojdą do porozumienia w zakresie działu spadku. Postępowanie może zainicjować każdy ze spadkobierców, składając do sądu stosowny pozew i wnosząc opłatę w wysokości 500 złotych. Ma ona stałą kwotę, która nie jest zależna od wartości spadku.

Podział spadku po rodzicach czy innych członkach rodziny w sądzie odbywa się na dwa sposoby:

  1. Podział fizyczny spadku pomiędzy spadkobierców — różnice w wartości poszczególnych elementów spadku mogą być pokrywane przez dokonanie opłat pomiędzy stronami.
  2. Przyznanie przedmiotu spadku jednemu spadkobiercy z obowiązkiem spłaty pozostałych spadkobierców — jedna ze stron otrzymuje np. dom i zostaje zobowiązana do spłaty rodzeństwa bądź innych osób uprawnionych do dziedziczenia.

Jeśli z podziału wynika także konieczność dokonania opłat pomiędzy stronami, sąd wskazuje termin i sposób ich uiszczenia. Na ogół ma on miejsce kilka miesięcy po zakończeniu procedury. Może się jednak zdarzyć, że płatność zostanie rozłożona na raty i odroczona nawet o 10 lat.

Podział spadku bez testamentu — jaka jest kolejność dziedziczenia?

Często w polskim systemie prawnym zdarza się podział majątku bez testamentu. Wówczas podział spadku po ojcu czy innym członku rodziny ma charakter ustawowy. Zgodnie z nim kolejność dziedziczenia prezentuje się następująco:

  1. Małżonek i dzieci.
  2. Małżonek i rodzice.
  3. Dziadkowie.
  4. Pasierbowie.
  5. Gmina i Skarb Państwa.

Podział majątku między rodzeństwem a rodzicem oraz innymi osobami uprawnionymi jest ściśle uregulowany co do wysokości przypadających udziałów w masie spadkowej. Chcesz dowiedzieć się, jaka część majątku Ci przypada i w jaki sposób ją uzyskać? Warto skonsultować się z prawnikiem, który przeprowadzi Cię przez całą procedurę, przygotuje niezbędne dokumenty, a także podpowie na temat skutków podejmowanych działań.

Dział spadku i podział majątku wspólnego

Dział spadku i podział majątku wspólnego to czynności, które zmierzają do podzielenia składników majątku. Dział spadku jest dokonywany pomiędzy spadkobiercami. Z kolei podział majątku wspólnego jest dokonywany pomiędzy małżonkami. Zdarza się, że procedura podziału spadku jest skomplikowana ze względu na brak uprzedniego podziału majątku między rozwodzącymi się małżonkami. Jak postępować w takiej sytuacji? Warto skonsultować się z adwokatem w celu omówienia szczegółów procedury podziału.