Pomoc prawna Alimenty

Zapewnij bezpieczeństwo finansowe swojemu dziecku walcząc o alimenty

Sprawa o alimenty należy do dziedziny prawa rodzinnego dlatego obsługą takich spraw zajmuje się adwokat rodzinny, w naszej kancelarii jest nim doświadczona adwokat Justyna Plewińska. Sprawa dotycząca obowiązku alimentacyjnego to sprawa o:

 • alimenty na dziecko (także dorosłe),
 • świadczenie alimentacyjne na rzecz małżonka/rodzica (ale również innego krewnego),
 • podwyższenie kwoty świadczenia alimentacyjnego,
 • obniżenie alimentów,
 • wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego (zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego).

Nasza kancelaria zajmuje się reprezentowaniem klientów we wszystkich kategoriach wymienionych powyżej spraw o alimenty w Poznaniu – najliczniejszymi z nich są sprawy o alimenty na dziecko i o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Poszukując informacji na temat możliwości i zasad dochodzenia alimentów w Poznaniu przed sądem w wyszukiwarce pojawiają się najczęściej hasła: Adwokat alimenty poznań czy Alimenty na dziecko poznań. Poniżej przedstawimy zatem najistotniejsze zagadnienia prawne dotyczące sprawy o alimenty.

Alimenty na dziecko

Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Względem dziecka z reguły takim obowiązkiem obciążeni są jego rodzice. Obowiązek ten trwa tak długo, jak dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (czyli najczęściej do zakończenia studiów).

Zasadą jest to, że każde z rodziców musi uczestniczyć w utrzymaniu dziecka. Przy czym chodzi tu zarówno o przeznaczanie na dziecko środków pieniężnych jak i starania osobiste rodzica o wychowanie dziecka. 

Wysokość alimentów na dziecko – od czego zależy

Przy ustalaniu wysokości alimentów na dziecko bierze się pod uwagę z jednej strony możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica a z drugiej potrzeby (usprawiedliwione) dziecka i powstające przez to koszty jak również majątek i dochody dziecka. Kwota zasądzonych alimentów może wynosić 500 zł., 800 zł. 1500 zł. a nawet kilka tysięcy – wszystko zależy od stopy życiowej rodziców i usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Kiedy nie trzeba płacić alimentów na dziecko?

Jeśli dziecko uzyskuje dochód, który jest wystarczający, aby zaspokoić wszystkie jego usprawiedliwione potrzeby. W takiej sytuacji może się okazać, że nie ma potrzeby realizacji obowiązku alimentacyjnego na jego rzecz. Dochód taki może pochodzić z majątku dziecka (np. czynsz z wynajmu nieruchomości darowanej przez dziadków). Może także pochodzić z pracy dziecka zarówno małoletniego (np. wystąpienie w reklamie) jak i dorosłego.

Alimenty na byłą żonę / na byłego męża

W przypadku rozwodu z winy obu stron lub rozwodu bez orzekania o winie.

Ten z małżonków, który znajduje się w niedostatku, może żądać alimentów na siebie od byłego małżonka. W tym przypadku również bierze się pod uwagę usprawiedliwione potrzeby małżonka, który żąda alimentów oraz możliwości majątkowe i zarobkowe małżonka, który ma płacić alimenty. 

W przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka.

Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa nie może żądać alimentów na siebie od drugiego małżonka. 

Małżonek niewinny rozpadu związku małżeńskiego może żądać na siebie alimentów, gdy rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej (małżonek niewinny nie musi znajdować się w niedostatku). 

Alimenty na rodzica, alimenty na rodzeństwo

Istotne jest również to, iż inni członkowie rodziny również w określonych sytuacjach mogą dochodzić alimentów – żądanie ich zapłaty może być zgłoszone np. przez rodziców względem dziecka, czy też jednego z rodzeństwa wobec drugiego. 

Rodzic, który nie jest w stanie utrzymać się z emerytury lub posiadanego majątku, może zażądać od dziecka alimentów. Należy jednak pamiętać, że osoba, która zamierza ubiegać się o alimenty, musi wykazać, jakie posiada środki. Musi także wykazać na co je wydatkuje. Najczęściej wśród podawanych kosztów znajdują się:

 • opłaty za dom lub mieszkanie,
 • opłaty za energię i wodę,
 • koszty ubezpieczeń,
 • wydatki na jedzenie,
 • koszty środków higieny osobistej,
 • wydatki na leczenie,
 • koszty obuwia i odzieży.

Osoby ubiegające się o alimenty (Poznań) bardzo często zaznaczają, że nie mogą podjąć pracy zarobkowej ze względu na zły stan zdrowia. Należy jednak pamiętać, że rodzic ma prawo zwrócić się o ich zapłatę dopiero, gdy zabraknie jego małżonka.

Co zrobić, gdy rodzic żąda alimentów?

Wpisywałeś w wyszukiwarkę hasło „alimenty Poznań” lub „prawnik od alimentów Poznań”? Szukasz profesjonalnego radcy, który pomoże Ci uniknąć płacenia alimentów na rzecz rodzica? Świetnie trafiłeś! Nasi doświadczeni i wykwalifikowani adwokaci pomogą Ci rozwiązać problem i podejmą czynną obronę w Twoim imieniu.

Jeśli sądzisz, że Twój rodzic popadł w długi z uwagi na uzależnienie, udowodnimy to przed sądem. Pamiętaj, że nieodpowiedzialne zachowania rodzica, które doprowadziły go do strat majątkowych, są podstawą do oddalenia pozwu o alimenty (Poznań).

Brak władzy rodzicielskiej a żądanie alimentów

Czy rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej może zażądać alimentów? Niestety tak. Aby oddalono żądanie, należy wykazać, że rodzic nie pomagał w Twoim wychowaniu i ignorował Twoje potrzeby w dzieciństwie.

Nasze wpisy na blogu

Jaki wpływ na dochodzenia alimentów ma koronawirus.

Koronawirus a realizacja kontaktów z dzieckiem.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem.


Kwestie alimentów reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO), a dochodzone są w oparciu o procedurę Kodeksu postępowania cywilnego.