Prawo Spadkowe – adwokat Poznań

Pomoc prawna adwokatów poznań w prawo spadkowe

Kompleksowa pomoc w zakresie prawo spadkowe zapewnia adwokat Poznań

  1. Prawo spadkowe określa sprawy możliwe do uregulowania za życia spadkodawcy
  2. Sprawy spadkowe podejmowane po śmierci spadkodawcy
  3. Formalności związane z nabyciem spadku – zlecenie zgromadzenia dokumentacji do założenia sprawy spadkowej.

1. Sprawy spadkowe możliwe do uregulowania za życia spadkodawcy

Nasi Klienci chcąc mieć wpływ na to, co zadzieje się ze zgormadzonym przez nich majątkiem po ich śmierci, radzą się odnośnie warunków jakie powinien spełniać testament (aby nie został podważony w sądzie), co do tego w jaki sposób zostaną rozliczone dokonane już przez nich lub będące w planach darowizny, czy też odnośnie tego czy jest możliwość pozbawienia zachowku określonych spadkobierców, jak skutecznie dokonać wydziedziczenia. Uzyskując szerszą wiedzę na powyższe tematy nasi Klienci są w stanie podjąć świadome decyzje, co do przeznaczenia swojego majątku. Na decyzje te wpływ oczywiście mają częstokroć skomplikowane relacje rodzinne, dlatego profesjonalnie przedstawiamy różne możliwości działania. 

2. Sprawy spadkowe podejmowane po śmierci spadkodawcy – np. zachowek, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku.

Sprawy spadkowe, w których najczęściej reprezentujemy Klientów w sądzie dotyczą stwierdzenia nabycia spadku, zachowku i działu spadku. Wbrew powszechnej opinii sprawy powyższe potrafią być bardzo skomplikowanymi – niekiedy ciągną się po kilka lat. Co może komplikować takie sprawy? Np. w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, ktoś może próbować podważyć ważność testamentu (potrzebni będą biegli), w sprawie o zachowek należy wykazać np. jakie darowizny w jakiej wysokości powinniśmy brać pod uwagę przy obliczaniu zachowku albo udowadniać, że określony składnik majątku rzeczywiście był w majątku spadkowym (na wszystko trzeba przeprowadzić dowody), w sprawie o podział majątku spadkowego kwestią do udowodnienia będzie wielkość majątku spadkowego i jego wartość.

Ponadto z uwagi na zadłużenie majątku spadkowego pomagamy w procedurze odrzucenia spadku, odrzucenia spadku przez małoletniego, przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Inne sprawy sądowe to np. uznanie za niegodnego dziedziczenia czy poszukiwanie majątku spadkowego.

3. Formalności związane z nabyciem spadku określone prze prawo spadkowe

Bardzo często zleceniem od naszych Klientów jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia sprawy spadkowej czy też do przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Skomplikowane relacje rodzinne często skutkują tym, iż osoba chcąca uzyskać stwierdzenie nabycia spadku nie jest w stanie zgromadzić wszystkich potrzebnych dokumentów, gdyż np. nie zna nazwisk wszystkich osób które potencjalnie mogą być uczestnikami w sprawie, czy też nie zna miejsca ich pobytu. Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa formalności te jesteśmy w stanie wykonać za Klienta. 

Ponadto możemy również przygotować dla Państwa pozasądową ugodę/umowę dotyczącą podziału majątku spadkowego.

Prawo spadkowe – teren całego kraju i zlecenia z zagranicy.

Usługi z zakresu prawa spadkowego jesteśmy w stanie wykonać nie tylko na terenie Poznania, gdzie jest nasza siedziba, ale również na terenie całego kraju. Z uwagi na fakt, iż często spadkobiercy mieszkają za granicą, oferujemy możliwość korespondencyjnego obsłużenia ich sprawy. Zapewniamy kontakt listowy/mailowy/telefoniczny/za pomocą innych środków łączności na odległość. Dzięki temu nie wymagamyosobistej obecności Klienta. Wszelkie formalności możemy załatwić w jego imieniu formalności spadkowych.

Apelacja, zażalenie, wniosek o zabezpieczenie.

Sprawami spadkowymi w naszej kancelarii zajmuje się adwokat Przemysław Plewiński.

Z regulacjami dotyczącymi prawa spadkowego możesz zapoznać się w Księdze czwartej Kodeksu Cywilnego.