Podział majątku po rozwodzie – pomoc prawna

Podział majątku po rozwodzie dotyczy kwestii obejmujących majątek wspólny, ale nie tylko. Procedura obejmuje również rozliczenie nakładów, które małżonkowie poczynili z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego bądź odwrotnie — z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego.

Podziału może dokonać sąd, ale strony mogą dojść również do porozumienia w zakresie tego, czym i w jaki sposób chcą się podzielić. W całej procedurze ważne jest wsparcie prawnika, który pomoże zadbać o aspekt formalny oraz interes prawny reprezentowanej strony.

Jak wygrać podział majątku?

Jak wygrać podział majątku? Kwestia samego zwycięstwa w tym zakresie jest bardzo zawiła. W końcu, co znaczy zwycięstwo? Jeśli byłym małżonkom zależy na satysfakcjonującym rozwiązaniu, najlepiej się porozumieć — w trakcie negocjacji bądź mediacji. Dzięki temu dojdzie do osiągnięcia kompromisu, co pozwoli każdej ze stron otrzymać choćby część majątku, na której mu zależy.

Jeśli to sąd będzie przeprowadzał podział majątku wspólnego, nie zwróci uwagi na Wasze preferencje. Dokona on wydzielenia poszczególnych części zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w swoim orzeczeniu weźmie pod uwagę jedynie przysługujące Wam w całości udziały.

Podział majątku po rozwodzie — spłata

Zdarza się jednak, że jeden z małżonków uzyskuje część majątku wspólnego większą niż drugi, ponieważ tak przebiega podział majątku po rozwodzie. Spłata na rzecz osoby, która otrzymała mniej, następuje wówczas po całej procedurze, zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Co do zasady ma jednorazową formę wypłacaną w ściśle określonym terminie.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których sąd całą płatność rozkłada na raty, a obowiązek spłaty może być odroczony nawet o 10 lat. Tak długi okres jest jednak stosowany niezwykle rzadko. Podział majątku przy rozwodzie przez sąd daje z reguły możliwość odroczenia płatności o kilka miesięcy. W ich trakcie osoba zobowiązana do zapłaty może np. zaciągnąć kredyt.

Podział majątku po rozwodzie a dzieci

Podział majątku po rozwodzie a dzieci: czy są one stronami postępowania? W trakcie sądowego podziału majątku jego składniki są z reguły dzielone po połowie pomiędzy małżonków. Majątku nie dzieli się między dzieci — ani małoletnie, ani pełnoletnie. Sąd może jednak wziąć pod uwagę miejsce zamieszkania dzieci i na tej podstawie zwiększyć udziały jednego z małżonków w nieruchomości wspólnej.

Polubowny podział majątku — dlaczego się opłaca?

Polubowny podział majątku jest dokonywany w formie umowy bądź ugody negocjacyjnej. W przypadku umownego podziału majątku strony muszą być zgodne co do kształtu stosunku, który wynika z porozumienia. W trakcie konstruowania tego rodzaju dokumentu warto skonsultować się z adwokatem, który wyjaśni skutki poszczególnych zapisów, a także sporządzi treść zobowiązania w taki sposób, aby wywierało ono oczekiwane skutki w sferze prawnej.

Podział majątku w drodze ugody opłaca się, ponieważ:

  • przyspiesza postępowanie — proces w sądzie może trwać nawet kilka lat i dodatkowo się przedłużać;
  • pozwala uniknąć stresu wynikającego z regularnego spotykania się i konfrontacji między byłymi małżonkami;
  • ogranicza koszty — zawarcie umowy ugodowej może obejmować jedną lub kilka wizyt. Pozwala uniknąć kosztownego dla stron procesu sądowego;
  • daje możliwość osiągnięcia kompromisu między stronami — sądowy podział majątku nie uwzględnia preferencji, a narzuca podział zgodny z wysokością przypadających małżonkom udziałów.

Jeśli planujesz dokonać podziału majątku w formie ugody, warto skonsultować się wcześniej z prawnikiem. Przedstawimy Ci możliwe sposoby podziału, a także poinformujemy, co konkretnie wchodzi w skład majątku wspólnego.

Rozwód a podział majątku — jak orzeczenie o winie wpływa na procedurę?

Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku — wiele osób zastanawia się, jaki jest związek między zdradą a podziałem majątku i innymi przesłankami decydującymi o winie za rozpad pożycia małżeńskiego. Wbrew niektórym stwierdzeniom taki związek nie istnieje. Moralna rekompensata za rozpad pożycia nie może zostać zrealizowana ze środków pochodzących z majątku wspólnego.