Obsługa prawna przedsiębiorców – adwokat Poznań

Pomoc prawna dla przedsiębiorców Adwokat Poznań

Obsługa prawna przedsiębiorców jest aktualnie bardzo istotna. W obecnych czasach niemal każda firma decyduje się na stałą współpracę z adwokatem. Powyższe wynika z mniejszych kosztów jakie firma ponosi zlecając zewnętrzną obsługę prawną adwokatowi. Jest to korzystniejsza sytuacja aniżeli wysokość kosztów ponoszona przy zatrudnieniu pracownika – prawnika czy też całego działu prawnego. Tym samym firmy z jednej strony zyskują profesjonalną pomoc prawną we wszystkich bieżących sprawach. Natomiast z drugiej strony obniżają koszty usług prawniczych

Na czym polega obsługa prawna przedsiębiorców – firm?

Zakres współpracy między naszą Kancelarią a konkretną firmą zależy od decyzji tej firmy. Może się ona ograniczać jedynie do obsługi bieżących spraw i zapytań (na odległość bądź w siedzibie firmy). Może jednak dotyczyć też przygotowywania i opiniowania dokumentów, umów. Nasza kancelaria zapewnia reprezentowanie w negocjacjach i sporach z kontrahentami oraz w prowadzeniu spraw firmy na etapie postępowania sądowego. Z uwagi na fakt, iż w naszym zespole znajdują się specjaliści z różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa pracy ale i prawa karnego, jesteśmy w stanie kompleksowo zająć się sprawami firmy. Jeśli Twoja firma potrzebuje wsparcia jedynie w określonych czynnościach i np. tylko z jednej lub dwóch dziedzin prawa to oczywiście nasza współpraca może się ograniczać węższego zakresu działań. Będziesz jednak mieć komfort, iż w sytuacji nagłej, będziemy mogli Ci pomóc również w innych problemach.

Usługi prawne dla firm – Adwokat Poznań

Zapotrzebowanie na usługi prawne dla firm nieustannie rośnie. Niekiedy jest to pojedyncza, wpadkowa sytuacja w której przedsiębiorca potrzebuje pomocy prawnika, niekiedy ta pojedyncza współpraca przekształca się w długofalową a ostatnimi czasy wobec nieustannie zmieniających się przepisów, najczęściej jest to jednak stała obsługa prawna. W jaki sposób realizujemy usługi prawne dla firm? Zapewniamy: informowanie o zmieniających się przepisach i zagadnieniach, które mogą dotyczyć Twojej działalności, ostrzegamy o ryzykach określonych działań byś miał świadomość sutków podjętych decyzji, poszukujemy najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych rozwiązań, na bieżąco składamy raport z podejmowanych czynności, z przebiegu spraw, jesteśmy dyspozycyjni a zlecone przez Ciebie czynności wykonujemy w sposób niezwłoczny, odpowiadając na Twoje zapytania nie konstruujemy „elaboratów”, z których nic nie wynika, ale jak najkonkretniej wypowiadamy się na temat.

Koszt obsługi prawnej przedsiębiorców – Adwokat Poznań

Wysokość honorarium ustala jest w zależności od preferencji Klienta. Wynagrodzenie może być ustalane:

 • ryczałtowo (konkretna kwota za cały miesiąc obsługi prawnej),
 • za godzinę pracy,
 • w sposób mieszany (określona ilość godzin pracy za konkretną kwotę wynagrodzenia; po przekroczeniu limitu dodatkowa płatność za każda kolejną godzinę),
 • konkretne wynagrodzenie + succes fee (często przy sprawach o zapłatę).

Obsługa prawna przedsiębiorców Poznań i inne miasta

Aktualnie współpracujemy przede wszystkim z przedsiębiorcami na terenie Poznania, Łodzi i Warszawy, ale mamy doświadczenie we współpracy również z podmiotami mającymi swoje siedziby w dalszych odległościach np. na Śląsku czy też za granicą – wobec możliwości obsługi zdalnej, odległość nie jest dla nas przeszkodą

Jeśli chodzi o rodzaj działalności podmiotów z którymi współpracowaliśmy a przez to dziedziny, w których mamy doświadczenie to są to:

 • budownictwo,
 • nieruchomości,
 • sport,
 • produkcja 
 • handel.

Prawo gospodarcze

Pomoc naszej kancelarii w zakresie prawa gospodarczego:

 • obsługa prawna przedsiębiorców łącznie z reprezentacją przed sądem,
 • rejestracja (tworzenie) spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących transakcji;
 • zmiany w zakresie składu osobowego organów (zarząd, rada nadzorcza itd.) oraz wysokości kapitału zakładowego lub akcyjnego;
 • przygotowywanie projektów dokumentów,
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
 • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji;
 • i inne.

Obsługę prawną przedsiębiorców zapewniają adwokat Justyna Plewińska i adwokat Przemysław Plewiński