Kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu/narkotyków

Adwokat — jazda po alkoholu

W przypadku popełnienia przestępstw lub dopuszczenia się wykroczeń wiele osób szuka pomocy u specjalisty, jakim jest adwokat. Jazda po alkoholu jest jedną z tych sytuacji, w których warto skorzystać z pomocy prawnika. Ten poinformuje Cię o przysługujących Ci prawach oraz obowiązkach, a także wskaże, w jaki sposób postępować np. w razie chęci odzyskania prawa jazdy.

Jazda pod wpływem alkoholu — wykroczenie czy przestępstwo?

Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu może być uznane za wykroczenie bądź przestępstwo. Kwalifikacja czynu jest bowiem uzależniona od stężenia alkoholu we krwi. Wykroczeniem jest prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu. Z kolei przestępstwem jest kierowanie nim w stanie nietrzeźwości.

Należy przy tym zwrócić uwagę, na to, że oba pojęcia definiuje się w następujący sposób:

 • nietrzeźwość to stan, w którym zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila bądź zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg;
 • stan po spożyciu alkoholu występuje, gdy we krwi znajduje się 0,2-0,5 promila lub gdy zawartość alkoholu wynosi 0,1-0,25 mg na 1 dm3 wydychanego powietrza.

Kierowanie pod wpływem alkoholu naraża kierowcę na odpowiedzialność z tytułu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Ilość spożytego alkoholu bezpośrednio wpływa więc na konsekwencję czynu. Kara za prowadzenie po alkoholu jest znacznie bardziej dotkliwa w przypadku przestępstwa niż wykroczenia.

Jazda pod wpływem alkoholu — kara

W każdym wypadku należy pamiętać, że czynem karalnym jest jazda pod wpływem alkoholu. Kara za przewinienie jest jednak uzależniona od jego klasyfikacji. Zgodnie z obowiązującym prawem za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą następujące konsekwencje:

 • grzywna w wysokości do 30 tysięcy złotych;
 • zobowiązanie do zapłaty co najmniej 5 tysięcy (maksymalnie 60 tysięcy) złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
 • minimum 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów (w skrajnych przypadkach zakaz może mieć nawet dożywotni charakter);
 • pozbawienie wolności do 2 lat, a w przypadku sprawców skazanych wcześniej za prowadzenie pojazdów w mechanicznych w stanie nietrzeźwości od 3 miesięcy do 5 lat.

Kara za prowadzenie po alkoholu jest wymierzana przez sąd. Do konta CEPiK kierowcy (System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) funkcjonariusze dokonujący zatrzymania dopiszą również 15 punktów karnych.

Co grozi za jazdę po alkoholu w przypadku wykroczenia? Kara jest znacznie mniej dotkliwa. Przewidziane sankcje to grzywna (w wysokości od 50 złotych do 5 tysięcy złotych) albo areszt (do 30 dni) i zakaz prowadzenia na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Kary za jazdę po alkoholu, w stanie nietrzeźwości, to także punkty karne. W przypadku wykroczenia w tej materii kierowca otrzyma 10 punktów.

Jaki poziom alkoholu we krwi jest dopuszczalny w Polsce?

Jeśli wiesz już, co grozi za jazdę po alkoholu, warto zastanowić się nad tym, jakie wartości są dopuszczalne przez polski system prawny. Żadne konsekwencje nie grożą kierowcy pojazdu mechanicznego, który ma mniej niż 0,2 promila alkoholu we krwi lub mniej niż 0,1 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza. Kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu następuje wtedy, gdy dopuszczalne wskaźniki zostają wyraźnie przekroczone.

Co grozi za jazdę samochodem pod wpływem narkotyków?

Jazda pod wpływem alkoholu na rowerze czy samochodem to przewinienia, których konsekwencji wielu obywateli jest świadomych. A co z kierowaniem pojazdem pod wpływem działania narkotyków i innych środków odurzających? Kwestię tę reguluje art. 87 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jego brzmieniem:

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 złotych.

Policja ma prawo przeprowadzić testy na wykrycie obecności narkotyków u kierowców, którzy zachowują się podejrzanie, a w przypadku których badania alkomatem nie wykazały obecności alkoholu w organizmie.

O tym, czy kierowanie pojazdem pod wpływem określonych środków, jest przestępstwem, czy wykroczeniem, zdecyduje opinia biegłego. Będzie ona stanowiła podstawę do wymierzenia sprawcy czynu kary. Kierowcy będzie groziło to, co grozi za jazdę po pijanemu.

Kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości — konsekwencje prawne

Warto wiedzieć, co grozi za jazdę po pijanemu nie tylko kierowcom samochodów, ale także innych pojazdów — w tym rowerów. Polski system prawny wyraźnie potępia kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości. Konsekwencje prawne w tym wypadku są regulowane przez art. 87 Kodeksu wykroczeń. Jazda pod wpływem alkoholu na rowerze podlega:

 • karze aresztu lub karze grzywny nie niższej niż 2500 złotych — jeśli kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości;
 • karze aresztu bądź grzywny nie niższej niż 1000 złotych — jeśli kierowca roweru znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.

Jazda pod wpływem na rowerze stanowi dla sądu podstawę do nałożenia na sprawcę popełnienia wykroczenia czynu zakazu prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po narkotykach lub alkoholu?

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających rodzi poważne konsekwencje w sferze praw i wolności. Może doprowadzić do utraty prawa jazdy, która jest szczególnie dotkliwa dla osób, które mają zawód związany z kierowaniem samochodem. Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po narkotykach lub alkoholu?

Po zatrzymaniu prawa jazdy jest ono przekazywane do sądu lub prokuratury. Organ ma 14 dni na decyzję, czy zatrzymuje uprawnienia, czy je zwraca. W tym czasie adwokat od jazdy po alkoholu może skierować do organu pismo, podważające wersję zdarzeń przedstawioną przez policję. Jeśli postanowienie zostanie już wydane, przysługuje 7 dni na jego zaskarżenie.

Pomoc adwokata w odzyskaniu prawa jazdy może być nieoceniona. Prawnik podpowie, jakie decyzje warto podjąć w celu jak najszybszego odzyskania uprawnień, a także oszacuje, czy jest ono faktycznie możliwe w związku z występującymi okolicznościami.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu — wzór

Istnieje instytucja, określana jako warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu. Wzór dokumentu można wykorzystać w tej materii, jeśli sytuacja łącznie spełnia następujące warunki:

 • sąd ocenia winę i społeczną szkodliwość czynu jako nieznaczne;
 • okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości;
 • sprawca czynu nie był uprzednio karany za przestępstwa umyślne;
 • postawa sprawcy daje przypuszczenie, że mimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegał porządku prawnego.

W przypadku wszczęcia procedury związanej z warunkowym umorzeniem postępowania warto skorzystać z pomocy adwokata w celu przygotowania formalności.