Naruszenie nietykalności cielesnej – Prawnik

Naruszenie nietykalności cielesnej to przestępstwo, za które ustawodawca przewidział karę w kodeksie karnym. Celem jej ustanowienie jest zapewnienie ludziom wolności od fizycznych oddziaływań na ich ciało.

Naruszenie nietykalności cielesnej — kodeks karny (k.k.)

Naruszenie nietykalności cielesnej k.k. określa jako uderzenie człowieka lub inne działanie naruszające nietykalność cielesną. Aby stwierdzić popełnienie przestępstwa, nie muszą występować fizyczne objawy czynu, takie jak np. zadrapania, siniaki czy wyraźne rany zadane ostrymi narzędziami. Sprawca przestępstwa jest bowiem odpowiedzialny za samo popełnienie czynu, a nie jedynie za jego konsekwencje.

Naruszenie nietykalności cielesnej — przykłady

Warto zdać sobie sprawę, czym w praktyce może być naruszenie nietykalności cielesnej. Przykłady tego rodzaju przestępstwa to m.in.:

  • uderzenie;
  • popchnięcie;
  • oblanie ciała osoby pokrzywdzonej substancją żrącą;
  • uderzenie pokrzywdzonego otwartą dłonią lub pięścią;
  • przytulanie drugiej osoby wbrew jej woli;
  • oplucie pokrzywdzonego.

Kodeks karny naruszenie nietykalności cielesnej określa fizyczną ingerencją sprawcy w nietykalność cielesną pokrzywdzonego. Przykłady naruszenia nietykalności pokazują, jakie formy działania mają charakter przestępczy.

Co zrobić w razie naruszenia nietykalności cielesnej?

Jeśli spotkało Cię naruszenie nietykalności cielesnej, to pamiętaj, że jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego. W związku z tym to Ty powinieneś wnieść akt inicjujący postępowanie. W tym celu należy przygotować prywatny akt oskarżenia i skierować go do właściwego sądu. W całej procedurze warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże przygotować pismo, a także poinformuje Cię na temat skutków konkretnych działań oraz praw przysługujących Ci w związku z zaistniałą sytuacją.

Co grozi za uderzenie w twarz i inne formy naruszenia nietykalności cielesnej?

Co grozi za uderzenie w twarz oraz inne formy naruszenia nietykalności cielesnej? Zgodnie z kodeksem karnym sankcjami za przestępstwo są:

  • kara grzywny;
  • kara ograniczenia bądź pozbawienia wolności do roku.

Należy przy tym pamiętać, że sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli do naruszenia doszło w wyniku wyzywającego zachowania się pokrzywdzonego lub pokrzywdzony odpowiedział na to działanie naruszeniem nietykalności sprawcy.

Wysokość grzywny za naruszenie nietykalności cielesnej nie ma jednoznacznie określonej kwoty. To sąd decyduje o wymiarze kary w tym wypadku. Bierze wówczas pod uwagę m.in. sytuację finansową i rodzinną sprawcy czy jego możliwości zarobkowe.

Naruszenie nietykalności cielesnej w pracy

Naruszenie nietykalności cielesnej w pracy również stanowi przestępstwo i jest rozpatrywane przez sąd po wniesieniu oskarżenia przez osobę prywatną. Czyn jest zagrożony takimi samymi sankcjami, jak w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej w innym środowisku niż w pracy, czyli grzywną oraz karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.

Naruszenie nietykalności cielesnej — zadośćuczynienie

Nie tylko konsekwencje karne grożą za naruszenie nietykalności cielesnej. Zadośćuczynienie jest dodatkową formą rekompensaty szkód dla osób, które w wyniku naruszenia nietykalności odniosły szkody. W ramach postępowania możesz domagać się środków, których wysokość będzie uzależniona m.in. od stopnia wyrządzonej szkody czy konieczności skorzystania przez poszkodowanego ze specjalistycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej.

Chcesz uzyskać odszkodowanie za uderzenie w twarz lub inną formę naruszenia nietykalności cielesnej? Warto rozważyć pomoc prawnika w całym postępowaniu. Tego rodzaju sytuacje wymagają zastosowania odpowiednich środków, a także postępowania, które nie doprowadzi do eskalacji konfliktu.