Ile kosztuje rozwód?

24 marca 2020 Autor przemople 0

Autorka: Adwokat Justyna Plewińska

Z reguły najmniej przyjemną częścią rozmów z Klientami jest kwestia honorarium adwokata za prowadzenie sprawy. Odpowiedź „to zależy” nie jest satysfakcjonująca, ale prawda jest też taka, iż w szczególności w sprawach o rozwód wielu rzeczy nie da się przewidzieć… To najczęściej sprawy o rozwód, początkowo zapowiadające się jako proste, w których wszystko jest uzgodnione, „sypią się” i nagle okazuje się, że zamiast jednej rozprawy, na której jeszcze aktualni małżonkowie mieli sobie „po prostu podać ręce na do widzenia”, mamy 3 lata procesu za sobą a końca nie widać. Z czego to wynika? Sąd orzekając o rozwodzie MUSI rozstrzygnąć o tym, kto jest winnym rozpadu związku małżeńskiego (chyba, że obie strony nie chcą orzekania o winie), ale także o alimentach, o władzy rodzicielskiej, o kontaktach z dziećmi (gdy strony mają małoletnie dzieci), o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania (gdy strony w dniu wydania orzeczenia o rozwodzie zajmują to samo mieszkanie). Oczywistym jest, iż jeśli między stronami nie ma zgody, co do powyższych elementów to postępowanie wydłuża się – trzeba przeprowadzać dowody (świadkowie, opinie biegłych, odsłuchanie nagrań itd.), bo każda ze stron, co jest zrozumiałe, walczy o swoje. Od razu zaznaczę – wbrew ogólnemu przekonaniu w sprawie o rozwód nie ma obowiązku przeprowadzania podziału majątku (w sprawie o rozwód dokonuje się tego tylko, gdy strony zgodnie o to wnoszą).

Przechodząc do konkretów:

Pomoc adwokata w sprawie o rozwód może kosztować już 1500 zł., ale im więcej elementów spornych (żądamy orzeczenia o winie, o alimentach, o władzy rodzicielskiej, o kontaktach z dziećmi, o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania), im większe zaangażowanie czasowe adwokata prognozuje sprawa, tym bardziej ono wzrasta. Może być to kwota 3000zł., 5000 zł. a nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Zasadniczo jeśli któraś ze stron żąda orzeczenia o winie, to jako niskie wynagrodzenie adwokata należy uznać kwotę 3500 zł – 4000 zł. – jest to wynagrodzenie, które proponuje się „po znajomości” albo gdy jest ono uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami osobistymi i majątkowymi Klienta. Kwota 5000 zł. – 7000 zł. jest częściej spotykaną, choć górnej granicy nie da się wskazać…

(Na marginesie – wycena sprawy jest u Nas nieodpłatna – może się ona odbyć drogą elektroniczną).

Co istotne:

Adwokat jest przedsiębiorcą – można z nim negocjować…, jak i rozkładać płatność na raty. A co radzimy? Rozwiązanie, które odpowiada wielu naszym Klientom i wydaje się ono najbardziej sprawiedliwym: podpisywanie umów, w których wysokość honorarium uzależniona jest np. od sposobu jej zakończenia (np. jeśli porozumienie zostanie osiągnięte już na pierwszym posiedzeniu, wysokość wynagrodzenia może być niższa) i czasu jej trwania (ilości rozpraw).

Do kosztów sprawy o rozwód oprócz honorarium adwokackiego należy doliczyć:

  1. opłatę sądową – 600 zł., którą uiszcza strona wnosząca pozew o rozwód (w przypadku zakończenia sprawy orzeczeniem rozwodu bez orzekania o winie, połowa opłaty jest zwracana stronie, która ją uiściła a kolejne 150 zł. jest zasądzane od strony pozwanej);
  2. koszty biegłych – 700 zł.- 1000 zł. (w sprawie o rozwód powoływany jest biegły np., gdy między stronami jest spór co do tego, kto ma sprawować władzę rodzicielską, gdzie ma mieszkać dziecko czy jak mają wyglądać kontakty rodzica z dzieckiem). Im więcej biegłych, im więcej uzupełniających opinii tym większe koszty;
  3. strona przegrywająca sprawę może zostać obciążona ponadto wynagrodzeniem pełnomocnika strony przeciwnej, które jest ustalane na podstawie obowiązującego Rozporządzenia i wynosi ono co do zasady 720 zł.

Podkreślenia wymaga, iż nawet gdy strona korzysta z pomocy adwokata, może złożyć w sprawie wniosek o zwolnienie od w/w kosztów sądowych.

Adw. Justyna Plewińska

#rozwód #koszty #alimenty #sąd #adwokat #poznań #kancelaria