Jak najprościej napisać skuteczny testament?

17 maja 2020 Autor przemople 0

Autorka: adwokat Justyna Plewińska

Jeśli masz kartkę i długopis, to dysponujesz wystarczającymi środkami do sporządzenia testamentu. Nie musisz udawać się do notariusza, urzędu, sądu aby przygotować testament. Nie musisz też mieć żadnych świadków, towarzyszących Ci przy sporządzaniu testamentu. Jest jednak kilka istotnych warunków, które muszą być spełnione, aby testament nie mógł zostać podważony.

1. Tytuł testamentu: Testament, Ostatnia Wola, Na wypadek śmierci itp.

2. Testament musi być w całości sporządzony pismem ręcznym

Począwszy od daty, miejsca sporządzenia, kończąc na podpisie. Testament nie może być np. napisany na komputerze, wydrukowany i podpisany – będzie wówczas nieważny!

Pismo stanowiące treść testamentu może być – w przypadku konfliktu spadkobierców – poddane analizie biegłego pod kątem jego autentyczności, dlatego wskazane jest, aby przyszli spadkobiercy mieli bądź posiadali wiedzę, gdzie szukać np. dokumentów urzędowych, na których znajduje się próbka pisma spadkodawcy, niezbędna do porównania przez biegłego.

3. Podpis spadkodawcy

Pod treścią testamentu spadkodawca musi złożyć odręczny podpis. Ważne jest to, aby wszystko co spadkodawca chciał wyrazić w treści testamentu, znajdowało się nad jego podpisem – podpis jest zakończeniem woli spadkodawcy i to co znajduje się pod nim nie jest częścią testamentu. Dlatego jeśli spadkodawca chce dodać post scriptum (PS.) lepiej umieścić je nad podpisem. Jeśli mimo wszystko dodatkowa treść znalazła się pod podpisem spadkodawcy, należy pod tą treścią ponownie złożyć podpis i najlepiej zamieścić datę, kiedy ta treść się pojawiła.

4. Data sporządzenia testamentu

Brak daty nie będzie, co do zasady skutkował nieważnością testamentu, ale opatrzenie testamentu datą, ułatwi spadkobiercom przeprowadzenie sprawy spadkowej w przypadku mogących pojawić się w jej toku wątpliwości. Mianowicie data na testamencie pozwala na ocenę, czy w chwili spisywania testamentu spadkodawca był zdolny do jego sporządzenia (czy np. nie cierpiał w tym czasie na chorobę wyłączjącą świadomość), czy dany testament jest ostatnim testamentem spadkodawcy, czy też były inne późniejsze testamenty którymi spadkodawca zmienił swą ostatnią wolę.

A zatem jeśli brak daty na testamencie nie wywołuje wątpliwości co do wzajemnego stosunku testamentów, co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do samej treści testamentu, to jej brak nie będzie skutkował jego nieważnością. Zapobiegawczo lepiej datę zamieścić.

5. Testament powinien być sporządzony od początku do końca przez jednego spadkodawcę.

Niekiedy małżonkowie sporządzają testament wspólny, co nie jest prawidłową praktyką – taki testament nie jest ważny.

Podkreślenia wymaga, iż testament może zostać zmieniony, odwołany w każdym czasie. Odwołać testament spadkodawca może poprzez zniszczenie testamentu, czy napisanie na testamencie, że odwołuje go w całości. Ponadto sporządzając nowy testament (nie niszcząc i nie odnosząc się do starego testamentu), poprzedni automatycznie zostaje odwołany – ale odwołaniu ulegają te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

Wskazać należy, iż najprościej i „najtaniej” dla przyszłych spadkobierców jest wskazanie w treści testamentu, iż np. „do całości spadku powołuję żonę Annę Nowak”, „połowę spadku zostawiam żonie Annie Nowak a drugą połowę wnukowi Adamowi Nowakowi”. Zaznaczam powyższe, gdyż wskazywanie w treści testamentu, iż konkretne przedmioty z majątku spadkodawcy, mają przypaść konkretnym spadkobiercom, jest skomplikowane i może powodować trudności podczas sprawy spadkowej np. mogą pojawić się wątpliwości, kto miał zostać spadkobiercą a kto zapisobiercą, może powstać konieczność powołania biegłego, który będzie musiał wyceniać wartość składników przedmiotów zapisanych konkretnym osobom.

Dodać należy, iż w testamencie można dokonać wydziedziczenia spadkobierców ustawowych. Jak tego dokonać napiszemy w osobnym wpisie.

Testament można również sporządzić poprzez wyrażenie swojej woli np. ustnie w urzędzie wobec wójta, istnieją także tzw. testamenty szczególne a przede wszystkim testamenty w formie aktu notarialnego. Często za najbezpieczniejszą formę sporządzenia testamentu przyjmuje się właśnie formę aktu notarialnego – taki testament trudniej podważyć, gdyż jest sporządzany przy osobie zaufania publicznego a ponadto, notariusz przechowuje u siebie w Kancelarii taki testament i może wydawać jego odpisy bez ograniczeń a zatem nie należy się obawiać, iż testament zaginie albo że zostanie zniszczony. Zaznaczenia jednak wymaga, iż jeśli chodzi o samą treść testamentu, to spadkodawca a nie notariusz o niej decyduje i jeśli spadkodawca chce uchronić swych spadkobierców przed ewentualnymi problemami lepiej, aby skonsultował treść testamentu np. z adwokatem.

#adwokat #prawo #testament #jaknapisac #Poznań