Coronavirus and the amount of maintenance

April 13, 2020 Author so much 0

Autorka: adwokat Justyna Plewińska

The state of the epidemic affects both the personal and professional life of most Poles. Coronavirus significantly affects maintenance. In addition to health, a cause for concern is the deteriorating financial situation, especially of those who have dependent children. Will the spreading coronavirus affect the amount of maintenance ?

At the moment, there are no court decisions that would refer to the impact of the epidemic on the amount of the maintenance obligation . There are also no new laws regulating the above issue. The problem is noticed by legal circles (e.g. the Ombudsman for Citizens' Rights asked the Minister of Justice to include in the works on another amendment to the special act COVID-19 the issue of alimony and their enforcement https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus- alimenty-kontakt-z-child ), mainly due to signals from customers that they are not able to regulate maintenance , but also by bailiffs, who receive applications for suspension of enforcement proceedings, because the obligated do not have the means to pay monthly maintenance installment.

Can I stop paying maintenance?

Taking into account the above and based on the provisions that we have at our disposal today, it should be noted that the state of the coronavirus epidemic does not give grounds for ceasing to pay maintenance or reducing the amount paid so far as maintenance , without taking appropriate formal action - courts or other authorities do not take lowering or increasing child support ex officio, i.e. without your petition.

What can you do to change the amount of maintenance?

The following modes of operation are possible:

1. Porozumienie rodziców – to pierwszy krok, którego należy spróbować, aby zmniejszyć zakres obowiązku alimentacyjnego. Często relacje rodziców nie są najlepsze, dlatego trudno jest im sobie wyobrazić możliwość osiągnięcia porozumienia – jednak biorąc pod uwagę tak nadzwyczajne okoliczności jak epidemia koronawirusa, której zapewne też nikt sobie nie wyobrażał, warto podjąć tę próbę. Argumentem może być to, że sytuacja w ostatnim czasie zmieniła się tak drastycznie, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Sąd i tak weźmie pod uwagę nowe okoliczności – lepiej zawrzeć porozumienie, w którym np. oboje rodzice uzgodnią kwestie alimentów na okres najbliższych 3 miesięcy; pewną propozycją może być także podzielenie się opieką nad dziećmi po równo, aby ich codzienne koszty obciążały rodziców w takim samym stopniu.

2. Jeśli prowadzona jest egzekucja – skierowanie wniosku do rodzica egzekwującego maintenance o zawieszenie/umorzenie postępowania egzekucyjnego – to rodzic egzekwujący maintenance decyduje o zakresie prowadzonej egzekucji a zatem, to do niego a nie do komornika należy kierować wszelkie prośby zmierzające do ograniczenia/umorzenia postępowania egzekucyjnego. Oczywiście ustne porozumiewanie się jest jak najbardziej wskazane – ważne by skutkiem było spisanie ugody i wstrzymanie działań komornika przez rodzica egzekwującego w imieniu dziecka maintenance.

3. Gdy osiągnięcie porozumienia w przedmiocie wysokości alimentów nie jest możliwe, pozostaje jedynie skierowanie sprawy do sądu o obniżenie alimentów i złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia (w sprawach, które są w toku pozostaje złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia). Oczywiście wobec ograniczeń w funkcjonowaniu sądów, nie można jednoznacznie powiedzieć, kiedy taka sprawa zostanie rozpoznana, choć należy podkreślić, iż właśnie wskazany wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest tym narzędziem, które powinno pozwolić na szybsze ustalenie nowej wysokości alimentów (jeśli wniosek będzie dobrze przygotowany, sąd może go rozpoznać nawet bez rozprawy). Oczywiście należy wykazać, w jaki sposób zmieniła się sytuacja finansowa każdego rodzica, jak również sytuacja dziecka. Istotnym jest to, iż wobec panujących ograniczeń, koszty utrzymania dziecka z dużym prawdopodobieństwem uległy zmianie, gdyż np. nie chodzi na zajęcia dodatkowe, nie jeździ na wycieczki, nie ponosi kosztów dojazdów do szkoły itp. Oczywiście każda sprawa będzie rozpatrywana indywidulanie, bo przecież każde z rodziców na skutek panującej epidemii może mieć problemy finansowe. Może się również okazać, iż sytuacja rodzica, który na co dzień zajmuje się dzieckiem pogorszyła się a rodzica, który płacił maintenance uległa poprawie – wówczas jak najbardziej aktualna staje się możliwość podwyższenia alimentów (oczywiście w zależności od potrzeb dziecka) albo pozostawienia ich na niezmienionej wysokości

As for the time in which the case will be considered - due to the provisional nature of all solutions, it is difficult to indicate a probable date. Theoretically, requests for collateral should enjoy the privilege of "fixing" them immediately, but there is no court practice to deal with these issues (of course, it is practice during an epidemic). It is worth noting that even if the cases presented above will be considered after the epidemic ends, the fact that for e.g. 3 months or longer, the parent did not have any income, because he had to suspend his activity or had a downtime at work and received lower remuneration, it will affect his financial situation and thus the inability to pay maintenance in a certain amount.

It should also be remembered that, in accordance with the provisions of the Criminal Code currently in force - maintenance arrears above the amount for a total of 3 months - is a crime. Therefore, I warn you against evading the payment of maintenance and not taking any formal action to settle the matter.

#adwokat #adwokatpoznan #advocatePoznań # Poznań #coronavirus #alimony